aalmoes

als woordenboektrefwoord:

aalmoes:
v. (...zen), liefdegift, ook: karige gift.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aalmoes (zn):
liefdegift
aalmoes (zn):
gunst
aalmoes (zn):
gift

als synoniem van een ander trefwoord:

gift (zn) :
aalmoes

woordverbanden van ‘aalmoes’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gaaf, gave, aalmoes, geschenk, gift, liefdegave

Gaaf (gave) — aalmoes — geschenk — gift — liefdegave. Gave, is de algemeene uitdrukking, en beteekent alles wat gegeven wordt, zonder dat er door uitgedrukt wordt, of men er dank voor krijgt, of dien er, voor verwacht. Dit laatste is bij gift, geschenk het geval. Terwijl gift dit meer algemeen uitdrukt, is geschenk eene gift, die men geeft om genoegen te doen of eer te bewijzen. Waar men door te geven in den nood, of de behoefte van iemand voorziet, kan men zoowel gift als gave gebruiken. Gave is vooral eene gift uit liefde. Aalmoes, eigenlijk werk van barmhartigheid, is eene gift uit medelijden of barmhartigheid aan een arme geschonken; met het oog op de beweegreden wordt zulk een gift soms liefdegave genoemd. Door giften en gaven verstaat men allerhande dingen, die min of meer als liefdegave, als aalmoes, worden geschonken. Alle goede gave komt van boven. Eene huwelijksgift. Een verjaarsgeschenk. Hij leeft van giften en gaven, van zich zelf heeft hij niets.

Wat heeft zich menigwerf uw rijke gunst ontloken Voor mij in gift op gift!

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
aalmoes vragen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0111 nc