schenking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schenking (zn) :
bijdrage, cadeau, donatie, dotatie, gave, geschenk, gift, present, subsidie, toelage

als synoniem van een ander trefwoord:

geschenk (zn) :
aardigheid, attentie, cadeau, donatie, gave, gift, kleinigheid, present, presentje, schenking, verering
toelage (zn) :
beurs, bijdrage, gratificatie, schenking, subsidie, tegemoetkoming, uitkering
gift (zn) :
bijdrage, donatie, gave, geschenk, gratificatie, legaat, schenking
gave (zn) :
cadeau, donatie, dotatie, geschenk, gift, present, schenking
bijdrage (zn) :
donatie, gave, gift, schenking
dotatie (zn) :
donatie, gave, gift, schenking

woordverbanden van ‘schenking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

geschenk:
schenking, gift, gave, bijdrage, aalmoes
schenking:
geschenk

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gift, schenking

Eene daad in of buiten rechten, waarbij iets door den eenen persoon aan een ander in eigendom wordt gegeven. Schenking is de overeenkomst, waarbij de schenker zich verbindt iets te geven aan een ander, die dit aanneemt. Gift is de overgave in eigendom van eene zaak, die tegelijk in ontvangst wordt genomen. Bij gift heeft dus de overlevering tegelijk met de daad van het afstaan plaats; bij schenking is de schenker krachtens zijne schenking verplicht het geschonkene aan den begiftigde te geven.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0037 c