uitkering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
steun (zn) :
bijstand, dop, sociale verzekering, stempelgeld, subsidie, tegemoetkoming, uitkering, vervangingsinkomen, volksverzekering, werkloosheidsuitkering
betaling (zn) :
afdoening, beloning, bezoldiging, kwijting, storting, traktement, uitbetaling, uitkering, vereffening, voldoening
toelage (zn) :
beurs, bijdrage, gratificatie, schenking, subsidie, tegemoetkoming, uitkering
beurs (zn) :
stipendium, studiebeurs, studietoelage, toelage, uitkering
interim (zn) :
uitkering

woordverbanden van ‘uitkering’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

uitkering
premie

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c