terugbetaling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging
vergelding (zn) :
beloning, loon, retorsie, terugbetaling, vergoeding
restitutie (zn) :
terugbetaling, teruggave, vergoeding, teruggaaf
aflossing (zn) :
afdoening, delging, kwijting, terugbetaling
renumeratie (zn) :
terugbetaling

woordverbanden van ‘terugbetaling’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c