vergoeding

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergoeding (zn) :
beloning, bijslag, compensatie, genoegdoening, goedmaking, gratificatie, herstel, loon, redres, remuneratie, reparatie, restitutie, retributie, schadeloosstelling, schadevergoeding, taks, tegemoetkoming, tegenprestatie, terugbetaling, teruggave, toelage, toeslag, uitkering, verhaal, vervanging

als synoniem van een ander trefwoord:

beloning (zn) :
betaling, bezoldiging, gratificatie, honorarium, inkomen, investeringspremie, loon, premie, prijs, provisie, remuneratie, tantième, vergelding, vergoeding, wedde
bedrag (zn) :
actief, activa, barema, douceurtje, eregeld, facit, geldsom, passief, premie, prijs, rente, schuld, som, somma, summa, tarief, tegemoetkoming, vergoeding
toeslag (zn) :
aanvulling, bijbetaling, bijslag, gratificatie, opleg, opslag, taks, toelage, toewijzing, vergoeding, verhoging
loon (zn) :
beloning, bezoldiging, inkomen, pree, remuneratie, salaris, verdienste, vergoeding, wedde
gratificatie (zn) :
boni, bonus, extraatje, gift, premie, remuneratie, toelage, toeslag, vergoeding
compensatie (zn) :
schadeloosstelling, tegemoetkoming, tegenwicht, vereffening, vergoeding
herstel (zn) :
reparatie, restauratie, restitutie, teruggave, vergoeding
remuneratie (zn) :
beloning, betaling, bezoldiging, honorarium, vergoeding
vergelding (zn) :
beloning, loon, retorsie, terugbetaling, vergoeding
restitutie (zn) :
terugbetaling, teruggave, vergoeding, teruggaaf
reparatie (zn) :
herstel, schadeloosstelling, vergoeding
verhaal (zn) :
regres, schadeloosstelling, vergoeding
tarief (zn) :
prijs, prijsbepaling, som, vergoeding
tegemoetkoming (zn) :
toelage, vergoeding
vervanging (zn) :
vergoeding

woordverbanden van ‘vergoeding’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c