vergoeden

als woordenboektrefwoord:

vergoeden:
(vergoedde, vergoed), goedmaken, schadeloosstellen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergoeden (ww) :
belonen, betaald zetten, compenseren, dekken, goedmaken, herstellen, lonen, rembourseren, restitueren, schadeloosstellen, terugbetalen, teruggeven, vergelden

als synoniem van een ander trefwoord:

herstellen (ww) :
lappen, maken, opkalefateren, opknappen, oplappen, redresseren, rehabiliteren, repareren, restaureren, restitueren, saneren, vergoeden, verstellen
restitueren (ww) :
herstellen, terugbetalen, teruggeven, terugstorten, vergoeden
honoreren (ww) :
belonen, betalen, bezoldigen, salariëren, vergoeden, voldoen
vergelden (ww) :
belonen, lonen, schadeloosstellen, terugbetalen, vergoeden
belonen (ww) :
betalen, bezoldigen, honoreren, vergelden, vergoeden
teruggeven (ww) :
restitueren, retourneren, terugbetalen, vergoeden
compenseren (ww) :
goedmaken, herstellen, vereffenen, vergoeden
bonificeren (ww) :
indemniseren, schadeloosstellen, vergoeden
dekken (ww) :
vergoeden, verzekeren, vrijwaren
lonen (ww) :
vergelden, vergoeden
vervangen (ww) :
vergoeden

woordverbanden van ‘vergoeden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c