aflossen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aflossen (ww):
aanzuiveren, afdoen, amortiseren, delgen, inlossen, terugbetalen, voldoen
aflossen (ww):
vervangen

als synoniem van een ander trefwoord:

vervangen (ww) :
aflossen, afwisselen, omruilen, onderschuiven, remplaceren, substitueren, vernieuwen, verruilen, verversen, verwisselen
vereffenen (ww) :
afdoen, afhandelen, aflossen, afsluiten, betalen, delgen, justeren, liquideren, regelen, solveren, verrekenen, voldoen
waarnemen (ww) :
aflossen, bekleden, inspringen, inspringen voor, invallen, invallen voor, overnemen, uitvoeren, vervangen, vervullen
voldoen (ww) :
afbetalen, aflossen, afrekenen, betalen, delgen, dokken, kwijten, kwiteren, terugbetalen, vereffenen
amortiseren (ww) :
aflossen, delgen, goedmaken, inlossen, tenietdoen, verzoenen
delgen (ww) :
afbetalen, aflossen, amortiseren, vereffenen, voldoen
lossen (ww) :
afkopen, aflossen

woordverbanden van ‘aflossen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aflossen, betalen

Aflossen — betalen. Eene schuld voldoen. Betalen ziet op de schuld zelve, die vernietigd wordt; aflossen op het onderpand, dat men daarvoor gegeven heeft, en waarover men de vrije beschikking herkrijgt. Eene schuld aflossen is dus eene overdrachtelijke uitdrukking.

in hedendaagse spelling:
aflossen, vervangen

Aflossen — vervangen. Vervangen is in iemands plaats treden en voor hem handelen, of iemand in de plaats van een ander stellen; aflossen is iemand, die met zekere taak belast is, daarvan losmaken en deze zelf overnemen, of aan een ander opdragen. Aflossen ter onderscheiding van vervangen onderstelt altijd, dat. de taak bij beurten vervuld wordt, terwijl hij, die een ander aflost, zelf in diens plaats treedt of een ander in diens plaats kan stellen. „Wil ik je nu niet reis aflossen, mijn lieve galeislaven?'' vroeg Dolf ons met hartelijkheid, nadat we een goed half uur geroeid hadden. De Referendaris moest nu den Secretaris Generaal vervangen. De oneerlijke portier werd weggezonden, en vervangen door een oud, maar eerlijk man. De wacht lostte den schildwacht af.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aflossen, afschieten, afvuren, losbranden

AFLOSSEN, AFSCHIETEN, AFVUREN, LOSBRANDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 125.

in hedendaagse spelling:
aflossen, intrekken, vernietigen

AFLOSSEN, INTREKKEN, VERNIETIGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 124.

in hedendaagse spelling:
aflossen, verpozen, vervangen

AFLOSSEN, VERPOOZEN, VERVANGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 124.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.015 nc