veranderen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

veranderen (ww) :
wijzigen, afwisselen, keren, anders worden, wisselen, overgaan, transformeren, verkeren, variëren, omslaan, muteren, fluctueren, kenteren, changeren
veranderen (ww) :
verdraaien, aanpassen, omzetten, verwisselen, transformeren, omvormen, modificeren, hervormen, bijstellen, bekeren, muteren, tornen
veranderen (ww) :
omtoveren, herscheppen
veranderen (ww) :
vervangen, verruilen

als synoniem van een ander trefwoord:

verwisselen (ww) :
veranderen, omruilen, afwisselen, vernieuwen, vervangen, wisselen, ruilen, verruilen, changeren, permuteren
transformeren (ww) :
veranderen, van gedaante veranderen, omzetten, ombouwen, omvormen, omtoveren, metamorfoseren
omzetten (ww) :
veranderen, vertalen, ombouwen, transformeren, omvormen, modificeren, omtoveren, converteren
herscheppen (ww) :
veranderen, vervormen, hervormen, recreëren, regenereren, omscheppen, metamorfoseren
aanpassen (ww) :
bijwerken, veranderen, bijsturen, afstemmen, assimileren, accommoderen, adapteren
hervormen (ww) :
veranderen, vernieuwen, verbeteren, reorganiseren, reformeren, herscheppen
corrigeren (ww) :
verhelpen, veranderen, aanpassen, herstellen, in orde maken, rechtzetten
omkeren (ww) :
veranderen, draaien, omzetten, omdraaien, omslaan, omwenden, inverteren
variëren (ww) :
wijzigen, veranderen, afwisselen, diversifiëren
variëren (ww) :
wijzigen, veranderen, afwisselen, wisselen
wisselen (ww) :
veranderen, afwisselen, variëren
kenteren (ww) :
veranderen, kantelen, omslaan
keren (ww) :
veranderen, omslaan, kenteren
ombouwen (ww) :
verbouwen, veranderen
overslaan (ww) :
veranderen, omslaan
omslaan (ww) :
veranderen
overgaan (ww) :
veranderen

woordverbanden van ‘veranderen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

wijzigen, veranderen

Veranderen heeft de wijdste strekking. Onder wijzigen, verstaat men het maken van kleine veranderingen; terwijl de oorspronkelijke strekking en de vorm in hoofdzaak bewaard blijft. Bij veranderen krijgt iets een anderen vorm en kan het een andere strekking krijgen. De wet veranderen kan zijn eene andere strekking er aan geven; de wet wijzigen is slechts enkele onderdeelen veranderen, die het hoofddenkbeeld of de strekking niet doen veranderen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

wijzigen, veranderen

Iets anders maken.

Wijzigen heeft betrekking op kleine veranderingen, die aan de hoofdzaak weinig afdoen; veranderen onderstelt, dat iets, wat vorm of strekking betreft, geheel anders wordt, en is dus veel sterker dan wijzigen. Ik zal den titel van dit boek; „Verhalen voor Jong-Holland" wijzigen in: „Verhalen voor de Jeugd". Ik zal den titel van dit boek „Verhalen voor Jong-Holland" veranderen

in: „Vertelselboek voor 't Jonge Volkje". Evenzoo beteekent: de wet wijzigen, daarin slechts kleine veranderingen aanbrengen, terwijl de wet veranderen beteekent: er een geheel andere strekking aan geven, 't zij door nieuwe toevoegsels, 't zij de bestaande artikels door geheel andere te vervangen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 221:

veranderen, vermaken, verwisselen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

veranderen
handhaven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c