omkeren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

omkeren (ww) :
draaien, inverteren, omdraaien, omslaan, omwenden, omzetten, veranderen
omkeren (ww) :
draaien, kantelen, keren, omdraaien
omkeren (ww) :
omwerken

als synoniem van een ander trefwoord:

draaien (ww) :
kenteren, keren, krimpen, manoeuvreren, omkeren, ruimen, wenden, wentelen, zwenken, omdraaien, omwenden, ronddraaien
omzetten (ww) :
draaien, keren, omdraaien, omkeren, omschakelen, omwisselen, permuteren, verplaatsen, verwisselen
keren (ww) :
draaien, omdraaien, omkeren, wenden, zwenken
kantelen (ww) :
omkeren, omkiepen, omwentelen
omslaan (ww) :
omdraaien, omkeren
inverteren (ww) :
omkeren

woordverbanden van ‘omkeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

keren, omkeren

Omkeeren is een voorwerp in het algemeen zoo wenden, dat het om komt te staan of te liggen, dat het andersom wordt geplaatst, zoodat òf vóór tot achter, òf boven tot onder, òf links tot rechts, óf buiten tot binnen wordt, en omgekeerd, Keeren is meer bepaald van een kleedingstuk het binnenste buiten brengen. Een glas omkeeren zegt men, wanneer men het met de opening naar beneden houdt. Eene jas keeren is haar zoo vernaaien, dat de binnenzijde der stof buiten komt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 7:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c