verplaatsen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verplaatsen (ww) :
verzetten, vervoeren, overdragen, overbrengen, omzetten, bewegen, transporteren, overzetten, overplaatsen, verleggen, verschuiven, verhangen, overleveren, verschikken, transfereren

als synoniem van een ander trefwoord:

overdragen (ww) :
verplaatsen, doorgeven, overgeven, overleggen, geven, leveren, overbrengen, uitleveren, overhandigen, toevertrouwen, overdoen, overhevelen, overleveren, ter hand stellen, oversturen, doorsluizen
overbrengen (ww) :
verplaatsen, vervoeren, overdragen, doorstaan, verhuizen, overgieten, verzenden, transporteren, overzetten, transfereren, transponeren, overzenden, overplanten, doorsluizen
bewegen (ww) :
verplaatsen, voortbewegen, roeren, trillen, gaan, aandrijven, verschuiven, verroeren, zich roeren, moveren, tijgen, verwikken
omzetten (ww) :
verplaatsen, omschakelen, omkeren, draaien, keren, omdraaien, verwisselen, omwisselen, permuteren
verschuiven (ww) :
verplaatsen, verzetten, opschorten, uitstellen, verleggen
verzetten (ww) :
verplaatsen, omzetten, afleiden, verleggen, verschuiven
transporteren (ww) :
verplaatsen, vervoeren, overbrengen, verzenden
inleven (ww) :
verplaatsen, delen, meevoelen, meeleven
overzetten (ww) :
verplaatsen, overplaatsen
verhuizen (ww) :
verplaatsen, overbrengen

woordverbanden van ‘verplaatsen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c