verplaatsen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verplaatsen (ww):
bewegen, omzetten, overbrengen, overdragen, overleveren, overplaatsen, overzetten, transfereren, transporteren, verhangen, verleggen, verschikken, verschuiven, vervoeren, verzetten

als synoniem van een ander trefwoord:

overdragen (ww) :
doorgeven, doorsluizen, geven, leveren, overbrengen, overdoen, overgeven, overhandigen, overhevelen, overleggen, overleveren, oversturen, ter hand stellen, toevertrouwen, uitleveren, verplaatsen
overbrengen (ww) :
doorsluizen, doorstaan, overdragen, overgieten, overplanten, overzenden, overzetten, transfereren, transponeren, transporteren, verhuizen, verplaatsen, vervoeren, verzenden
bewegen (ww) :
aandrijven, gaan, moveren, roeren, tijgen, trillen, verplaatsen, verroeren, verschuiven, verwikken, voortbewegen, zich roeren
omzetten (ww) :
draaien, keren, omdraaien, omkeren, omschakelen, omwisselen, permuteren, verplaatsen, verwisselen
verschuiven (ww) :
opschorten, uitstellen, verleggen, verplaatsen, verzetten
verzetten (ww) :
afleiden, omzetten, verleggen, verplaatsen, verschuiven
transporteren (ww) :
overbrengen, verplaatsen, vervoeren, verzenden
inleven (ww) :
delen, meeleven, meevoelen, verplaatsen
overzetten (ww) :
overplaatsen, verplaatsen
verhuizen (ww) :
overbrengen, verplaatsen

woordverbanden van ‘verplaatsen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
zich verplaatsen in

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.239.156.

debug info: 0.0019 c