brengen

als woordenboektrefwoord:

brengen:
(bracht, gebracht), aanvoeren ; bezorgen; afgeven ; leiden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

brengen (ww):
begeleiden, bij zich hebben, dragen, leiden, vervoeren, voeren
brengen (ww):
aanrichten, bewegen, opleveren, teweegbrengen, veroorzaken
brengen (ww):
aanbieden, aangeven, aanreiken, bieden, offrereren
brengen (ww):
aandragen, overbrengen, stellen
brengen (ww):
betonen, presenteren
brengen (ww):
afleveren, bezorgen
brengen (ww):
voorleiden

als synoniem van een ander trefwoord:

veroorzaken (ww) :
aanbrengen, aandoen, aanrichten, aanstichten, baren, berokkenen, bezorgen, brengen, doen, geven, kweken, leiden tot, maken, met zich meebrengen, ontketenen, opleveren, opwekken, scheppen, stichten, ten gevolge hebben, teweegbrengen, toebrengen, tot gevolg hebben, uitlokken, verschaffen, verwekken, voortbrengen, wekken, zaaien
leveren (ww) :
aanleveren, aanvoeren, afgeven, afleveren, bevoorraden, bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, opleveren, overdragen, overleveren, produceren, schaffen, toeleveren, toevoeren, verschaffen, verstrekken, voorzien
bieden (ww) :
aanbieden, bezorgen, brengen, geven, lenen, leveren, offreren, opofferen, presenteren, reiken, schenken, toekennen, toestaan, toesteken, verschaffen
verschaffen (ww) :
bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, gunnen, leveren, opleveren, schaffen, toekennen, verlenen, verstrekken, voorzien
bezorgen (ww) :
afgeven, afleveren, bedelen, bestellen, brengen, geven, leveren, opleveren, overhandigen, verlenen, verschaffen, verzorgen
leiden (ww) :
begeleiden, brengen, de weg wijzen, drijven, geleiden, gidsen, loodsen, meenemen, mennen, piloteren, rondleiden, voeren
inspireren (ww) :
aanmoedigen, aanzetten, bewegen, brengen, drijven, elektriseren, instigeren, oproepen, stimuleren, toejuichen
dragen (ww) :
bij zich hebben, brengen, houden, meedragen, meenemen, transporteren, voeren, vervoeren
voeren (ww) :
begeleiden, beheren, brengen, de weg wijzen, drijven, gidsen, meenemen
afleveren (ww) :
afgeven, bestellen, bezorgen, brengen, leveren, overhandigen
stellen (ww) :
brengen, inkleden, formuleren, opstellen, redigeren
vertonen (ww) :
brengen, opvoeren, spelen, uitvoeren
aanbieden (ww) :
aandragen, brengen, leveren

woordverbanden van ‘brengen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
brengen, leiden, voeren

Brengen — leiden — voeren. Iets of iemand van plaats doen veranderen of de richting der beweging van iets of iemand bepalen. Het laatste gedeelte dezer bepaling slaat op leiden, het eerste gedeelte op brengen en voeren Bij laatstgenoemde woorden is de plaatsverandering geheel het werk van den tusschenpersoon. Voeren d. i. doen gaan, beteekent verplaatsen in het algemeen. Bij brengen kan de plaatsbestemming als bekend worden aangenomen. Breng een glas water beteekent: breng het hier. Bij voeren dient zij echter altijd uitdrukkelijk te worden aangewezen. Naar huis voeren, opwaarts voeren. Leiden wordt allen gebezigd van personen, die den wil, en van wezens, die het vermogen tot voortgaan zelf bezitten; het bepaalt zich tot de zorg, dat de beweging geschiedt in de juiste of de verlangde richting. Water door de stad leiden. Een blinde, een kind, een dier leiden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
brengen, geven

BRENGEN, GEVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 412.

in hedendaagse spelling:
brengen, leiden, voeren

BRENGEN, LEIDEN, VOEREN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 411.

in hedendaagse spelling:
halen, brengen

HALEN, BRENGEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 232.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

brengen
halen
zie ook:
aan de kook brengen, aan het licht brengen, aan het verstand brengen, bezoek brengen, het brengen tot, in aanraking brengen, in de verleiding brengen, in de war brengen, in diskrediet brengen, in herinnering brengen, in kaart brengen, in model brengen, in omloop brengen, in opspraak brengen, in orde brengen, in proportie brengen, in rekening brengen, in stelling brengen, in veiligheid brengen, in verband brengen, in verleiding brengen, in verzoeking brengen, naar voren brengen, om hals brengen, om het leven brengen, omlaag brengen, onder dak brengen, onder het juk brengen, onder narcose brengen, onder woorden brengen, op de hoogte brengen, op de hoogte brengen van, op de markt brengen, op één lijn brengen, op gang brengen, op het tapijt brengen, op orde brengen, te berde brengen, ten einde brengen, ten gehore brengen, ten offer brengen, ten onder brengen, ten uitvoer brengen, ten val brengen, ter dood brengen, ter kennis brengen, ter sprake brengen, ter tafel brengen, ter wereld brengen, tot staan brengen, tot stand brengen, tot stilstand brengen, tot uitdrukking brengen, van de wijs brengen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c