bestellen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bestellen (ww) :
bezorgen, afleveren, langsbrengen
bestellen (ww) :
reserveren, bespreken, ontbieden
bestellen (ww) :
vragen om, vragen naar

als synoniem van een ander trefwoord:

bezorgen (ww) :
bestellen, afleveren, geven, opleveren, leveren, overhandigen, verzorgen, brengen, verschaffen, bedelen, verlenen, afgeven
betrekken (ww) :
bestellen, afnemen, verkrijgen, inkopen, aankopen, aanschaffen, in bezit nemen
boeken (ww) :
reserveren, inschrijven, bestellen, bespreken, aanvragen, vooruitbestellen
afleveren (ww) :
bezorgen, bestellen, leveren, overhandigen, brengen, afgeven
bespreken (ww) :
reserveren, bestellen, aanvragen, huren

woordverbanden van ‘bestellen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zorgen dat iets de plaats zijner bestemming bereikt. Bezorgen is de ruimste uitdrukking; het laat de wijze der overbrenging geheel onbepaald, en geeft slechts te kennen, dat men zorg draagt dat het toevertrouwde goed overkomt. Bestellen is iets ter bepaalder plaatse brengen, en duidt verder ook aan, dat de bezorging geschiedt door bepaaldelijk daartoe aangewezen personen en tegen geldelijke vergoeding: brieven, pakjes bestellen; overhandigen sluit in, dat men de goederen aan den persoon zelf, voor wien zij bestemd zijn, overgeeft.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 320:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c