verkrijgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verkrijgen (ww) :
kopen, winnen, inkopen, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, krijgen, bemachtigen, bekomen, zich verschaffen

als synoniem van een ander trefwoord:

halen (ww) :
behalen, presteren, verkrijgen, komen aan, bereiken, verwerven, versieren, voor elkaar krijgen, krijgen, bemachtigen, lappen, komen tot, scoren, klaarspelen, rooien, klaren, bolwerken, erin slagen
ontvangen (ww) :
overnemen, trekken, winnen, aannemen, verkrijgen, incasseren, genieten, verwerven, in ontvangst nemen, krijgen, bekomen, innen, toucheren, beuren, percipiëren, binnenkrijgen, capteren
kopen (ww) :
afnemen, overnemen, verkrijgen, inkopen, inslaan, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, eigenaar worden, bemachtigen, zich verwerven
opdoen (ww) :
behalen, verkrijgen, grijpen, oppikken, verwerven, oplopen, krijgen, innemen, vatten, meekrijgen, op de kop tikken
krijgen (ww) :
behalen, ontvangen, verkrijgen, nemen, verwerven, in ontvangst nemen, oplopen, cadeau krijgen, bekomen, opdoen
verwerven (ww) :
halen, behalen, winnen, ontvangen, verkrijgen, oogsten, verdienen, krijgen, binnenhalen, scoren, bekomen, opdoen
behalen (ww) :
halen, winnen, verkrijgen, oogsten, boeken, verwerven, scoren, klaren, bolwerken, in de wacht slepen
bereiken (ww) :
halen, verkrijgen, te pakken krijgen, komen tot, toekomen aan, reiken tot, het brengen tot
betrekken (ww) :
bestellen, afnemen, verkrijgen, inkopen, aankopen, aanschaffen, in bezit nemen
aankomen (ww) :
winnen, verkrijgen, aanschaffen, bereiken, verwerven, bemachtigen
winnen (ww) :
behalen, verkrijgen, verdienen, veroveren, zegevieren, gewinnen
vatten (ww) :
verkrijgen, besmet worden, oplopen, opdoen
bekomen (ww) :
ontvangen, verkrijgen, verwerven, krijgen
overnemen (ww) :
verkrijgen, verwerven, krijgen, bekomen
bemachtigen (ww) :
verkrijgen, loskrijgen, ontfutselen
ondervinden (ww) :
ontvangen, verkrijgen

woordverbanden van ‘verkrijgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

verkrijgen:
krijgen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Met eenige inspanning en moeite, of na eenige bewuste of onbewuste werkzaamheid, in het bezit van iets komen. Bekomen — het hoogd. bekommen — is vooral gewoon met een koopwaar als voorwerp. In de beteekenis van met inspanning in het bezit van iets komen, is het thans vrij wel in onbruik; hoogstens wordt het in de schrijftaal nog eene enkele maal gebezigd. Erlangen komt bijna alleen in hoogeren stijl voor; verkrijgen is sterker dan bekomen; verwerven zegt wederom meer dan verkrijgen. Behalen wordt gezegd van het door groote krachtsinspanning verkrijgen van iets, waardoor men eer verwerft: de overwinning behalen, lauweren behalen, enz. Het wordt niet van het verkrijgen van een bepaald voorwerp gebruikt. Waar zijn deze goederen te bekomen ? Door onvoor zichtigheid een ongeluk bekomen. De vrijheid erlangen. Eer en aanzien verkrijgen. Iemands goedkeuring verwerven.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 115:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 240:

verkrijgen, verwerven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verkrijgen
afgeven, afleveren, afstaan, bezorgen, bieden, geven, leveren, schenken, verstrekken, weggeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c