Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


verkrijgen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verkrijgen (ww):
aankopen, aanschaffen, bekomen, bemachtigen, betrekken, inkopen, kopen, krijgen, verwerven, winnen, zich verschaffen

als synoniem van een ander trefwoord:

halen (ww) :
behalen, bemachtigen, bereiken, bolwerken, erin slagen, klaarspelen, klaren, komen aan, komen tot, krijgen, lappen, presteren, rooien, scoren, verkrijgen, versieren, verwerven, voor elkaar krijgen
ontvangen (ww) :
aannemen, bekomen, beuren, binnenkrijgen, capteren, genieten, in ontvangst nemen, incasseren, innen, krijgen, overnemen, percipiëren, toucheren, trekken, verkrijgen, verwerven, winnen
kopen (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bemachtigen, betrekken, eigenaar worden, inkopen, inslaan, overnemen, verkrijgen, verwerven, zich verwerven
opdoen (ww) :
behalen, grijpen, innemen, krijgen, meekrijgen, op de kop tikken, oplopen, oppikken, vatten, verkrijgen, verwerven
krijgen (ww) :
behalen, bekomen, cadeau krijgen, in ontvangst nemen, nemen, ontvangen, opdoen, oplopen, verkrijgen, verwerven
verwerven (ww) :
behalen, bekomen, binnenhalen, halen, krijgen, ontvangen, oogsten, opdoen, scoren, verdienen, verkrijgen, winnen
behalen (ww) :
boeken, bolwerken, halen, in de wacht slepen, klaren, oogsten, scoren, verkrijgen, verwerven, winnen
bereiken (ww) :
halen, het brengen tot, komen tot, reiken tot, te pakken krijgen, toekomen aan, verkrijgen
betrekken (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bestellen, in bezit nemen, inkopen, verkrijgen
aankomen (ww) :
aanschaffen, bemachtigen, bereiken, verkrijgen, verwerven, winnen
winnen (ww) :
behalen, gewinnen, verdienen, verkrijgen, veroveren, zegevieren
vatten (ww) :
besmet worden, opdoen, oplopen, verkrijgen
bekomen (ww) :
krijgen, ontvangen, verkrijgen, verwerven
overnemen (ww) :
bekomen, krijgen, verkrijgen, verwerven
bemachtigen (ww) :
loskrijgen, ontfutselen, verkrijgen
ondervinden (ww) :
ontvangen, verkrijgen

woordverbanden van ‘verkrijgen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

verkrijgen:
krijgen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
bekomen, behalen, erlangen, verkrijgen, verwerven

Bekomen — behalen — erlangen — verkrijgen — verwerven. Met eenige inspanning en moeite, of na eenige bewuste of onbewuste werkzaamheid, in het bezit van iets komen. Bekomen — het hoogd. bekommen — is vooral gewoon met een koopwaar als voorwerp. In de beteekenis van met inspanning in het bezit van iets komen, is het thans vrij wel in onbruik; hoogstens wordt het in de schrijftaal nog eene enkele maal gebezigd. Erlangen komt bijna alleen in hoogeren stijl voor; verkrijgen is sterker dan bekomen; verwerven zegt wederom meer dan verkrijgen. Behalen wordt gezegd van het door groote krachtsinspanning verkrijgen van iets, waardoor men eer verwerft: de overwinning behalen, lauweren behalen, enz. Het wordt niet van het verkrijgen van een bepaald voorwerp gebruikt. Waar zijn deze goederen te bekomen ? Door onvoor zichtigheid een ongeluk bekomen. De vrijheid erlangen. Eer en aanzien verkrijgen. Iemands goedkeuring verwerven.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
geraken, komen, bekomen, erlangen, ontvangen, innen, behalen, beërven, verwerven, verkrijgen, krijgen

GERAKEN, KOMEN, BEKOMEN, ERLANGEN, ONTVANGEN, INNEN, BEHALEN, BEëRVEN, VERWERVEN, VERKRIJGEN, KRIJGEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 115.

in hedendaagse spelling:
verkrijgen, verwerven

VERKRIJGEN, VERWERVEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 240.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verkrijgen
afgeven, afleveren, afstaan, bezorgen, bieden, geven, leveren, schenken, verstrekken, weggeven
zie ook:
te verkrijgen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0027 c