winnen

als woordenboektrefwoord:

winnen:
(won, gewonnen), voordeel hebben ; verdienen ; verkrijgen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

winnen (ww) :
verzamelen, opgraven, uitgraven, verwerven, bemachtigen, delven, onttrekken
winnen (ww) :
behalen, verkrijgen, verdienen, veroveren, zegevieren, gewinnen
winnen (ww) :
inlopen, vooruitgaan, uitlopen
winnen (ww) :
overhalen, inpalmen
winnen (ww) :
besparen

als synoniem van een ander trefwoord:

ontvangen (ww) :
overnemen, trekken, winnen, aannemen, verkrijgen, incasseren, genieten, verwerven, in ontvangst nemen, krijgen, bekomen, innen, toucheren, beuren, percipiëren, binnenkrijgen, capteren
overwinnen (ww) :
vloeren, winnen, overmeesteren, slaan, kloppen, verslaan, afdrogen, inpakken, inmaken, zegevieren, triomferen, zegepralen, verwinnen
verkrijgen (ww) :
kopen, winnen, inkopen, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, krijgen, bemachtigen, bekomen, zich verschaffen
verwerven (ww) :
halen, behalen, winnen, ontvangen, verkrijgen, oogsten, verdienen, krijgen, binnenhalen, scoren, bekomen, opdoen
behalen (ww) :
halen, winnen, verkrijgen, oogsten, boeken, verwerven, scoren, klaren, bolwerken, in de wacht slepen
aankomen (ww) :
winnen, verkrijgen, aanschaffen, bereiken, verwerven, bemachtigen
besparen (ww) :
winnen, sparen, schrappen, uitsparen, zich ontzeggen, uitwinnen
werven (ww) :
oproepen, lichten, winnen, verzamelen, rekruteren, aanwerven
voorkomen (ww) :
winnen, terrein winnen, vooruitkomen
inlopen (ww) :
ophalen, winnen, inhalen, uitlopen
onttrekken (ww) :
winnen, distilleren, extraheren
aanwerven (ww) :
winnen, aanmelden, werven
zegevieren (ww) :
winnen, triomferen
delven (ww) :
winnen
verdienen (ww) :
winnen

woordverbanden van ‘winnen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 121:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

winnen
verliezen

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c