schrappen

als woordenboektrefwoord:

schrappen:
(geschrapt), schrabben: doorhalen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schrappen (ww) :
doorhalen, besparen, weglaten, weghalen, wegstrepen, uitwissen, verwijderen, afvoeren, censureren, doorkrassen
schrappen (ww) :
krabben, afkrabben, schrapen, afschilferen
schrappen (ww) :
krassen, krabbelen

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) :
afslaan, weigeren, verwerpen, afkeuren, schrappen, afdanken, wegjagen, wegsturen, afweren, terugsturen, afstemmen, buizen, afschepen, wegwuiven, afwimpelen, afpoeieren, versmaden, refuteren, terugwijzen
annuleren (ww) :
afmelden, afschaffen, afschrijven, vernietigen, schrappen, afzeggen, terugdraaien, afstellen, herroepen, afbellen, afgelasten, tenietdoen, cancelen, terugschroeven, ongedaan maken
weglaten (ww) :
uitlaten, overslaan, achterhouden, schrappen, niet vertellen, elimineren, onvermeld laten, omitteren, supprimeren, elideren
doorhalen (ww) :
doorkruisen, schrappen, doorstrepen, doorschrappen, doorkrassen
besparen (ww) :
winnen, sparen, schrappen, uitsparen, zich ontzeggen, uitwinnen
doorstrepen (ww) :
doorhalen, schrappen, doorschrappen, doorkrassen
afkeuren (ww) :
verwerpen, schrappen, afdanken, afwijzen, wraken
censureren (ww) :
zuiveren, schrappen, verwijderen, kuisen
verwijderen (ww) :
doorhalen, schrappen, wegstrepen, kuisen
schrapen (ww) :
krabben, schrappen
afvoeren (ww) :
schrappen
krabben (ww) :
schrappen
uitschrijven (ww) :
schrappen

woordverbanden van ‘schrappen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 156:

schrapen, schrabben, schrappen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c