weigeren

als woordenboektrefwoord:

weigeren:
(geweigerd), niet toestaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weigeren (ww) :
afstoten, passen, afslaan, onthouden, afwijzen, niet aanslaan, haperen, bedanken, ontzeggen
weigeren (ww) :
nee zeggen, vertikken, verrekken, verdommen, refuseren

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) :
afslaan, weigeren, verwerpen, afkeuren, schrappen, afdanken, wegjagen, wegsturen, afweren, terugsturen, afstemmen, buizen, afschepen, wegwuiven, afwimpelen, afpoeieren, versmaden, refuteren, terugwijzen
falen (ww) :
zakken, stranden, weigeren, missen, stralen, mislukken, niet slagen, onderuitgaan, buizen, tekortschieten, misgaan, stuklopen, floppen, misslaan, sjezen, misschieten, spaak lopen, scheeflopen, feilen
verwerpen (ww) :
afslaan, weigeren, afkeuren, verstoten, afwijzen, afstemmen, afketsen, tenietdoen, versmaden
bedanken (ww) :
afslaan, weigeren, afwijzen, vertikken, verrekken, verdommen, refuseren
onthouden (ww) :
beroven, weigeren, verhinderen, ontzeggen, onttrekken, abstineren
afslaan (ww) :
weigeren, verwerpen, afwenden, afwijzen, afweren, ontzeggen
passen (ww) :
overslaan, weigeren, afzien van, bedanken, geen zin hebben
ontzeggen (ww) :
onthouden, weigeren, verbieden, ontnemen, depriveren
afpoeieren (ww) :
weigeren, afwijzen, afschepen
afwimpelen (ww) :
afslaan, weigeren, afwijzen
verdommen (ww) :
weigeren, vertikken
verdraaien (ww) :
weigeren, vertikken
terugwijzen (ww) :
weigeren, afwijzen

woordverbanden van ‘weigeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Verklaren, dat men aan een gedaan verzoek — 't zij om iets te willen aannemen, 't zij om iets voor een ander te verrichten, of hem iets toe te staan — niet kan of wil voldoen. Weigeren is het algemeene begrip, en zegt zonder meer, dat men een verzoek niet toestaat, of een aanbod niet wil aannemen. Afslaan is een aanbod of aanzoek, dat ons gedaan wordt, kortaf weigeren; het als 't ware van ons stooten. Afwijzen is iets officieel weigeren, en laat in het midden op welke wijze de weigering geschiedt, terwijl af wijzend beschikken meer bepaald het oog heeft op eene schriftelijke beantwoording van wege een machthebbend persoon of college. Van de hand wijzen onderstelt meer eene beleefde weigering. Een aanzoek, verzoek, eene bede of uitnoodiging afslaan. Iemand ondersteuning weigeren. Eer, roem, een minnaar afwijzen. De gemeenteraad wees het verzoek van de hand.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 131:

afslaan, weigeren, ontzeggen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weigeren
aannemen, aanpakken, doen, dulden, functioneren, gedogen, goedvinden, permitteren, toelaten, toestaan, toestemmen, tolereren, veroorloven, werken

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c