weigeren

als woordenboektrefwoord:

weigeren:
(geweigerd), niet toestaan.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

weigeren (ww) :
afslaan, afstoten, afwijzen, bedanken, haperen, niet aanslaan, onthouden, ontzeggen, passen
weigeren (ww) :
nee zeggen, refuseren, verdommen, vertikken, verrekken

als synoniem van een ander trefwoord:

afwijzen (ww) :
afdanken, afkeuren, afpoeieren, afschepen, afslaan, afstemmen, afweren, afwimpelen, buizen, refuteren, schrappen, terugsturen, terugwijzen, versmaden, verwerpen, wegjagen, wegsturen, wegwuiven, weigeren
falen (ww) :
buizen, feilen, floppen, misgaan, mislukken, misschieten, missen, misslaan, niet slagen, onderuitgaan, scheeflopen, sjezen, spaak lopen, stralen, stranden, stuklopen, tekortschieten, weigeren, zakken
verwerpen (ww) :
afketsen, afkeuren, afslaan, afstemmen, afwijzen, tenietdoen, versmaden, verstoten, weigeren
bedanken (ww) :
afslaan, afwijzen, refuseren, verdommen, verrekken, vertikken, weigeren
onthouden (ww) :
abstineren, beroven, onttrekken, ontzeggen, verhinderen, weigeren
afslaan (ww) :
afwenden, afweren, afwijzen, ontzeggen, verwerpen, weigeren
passen (ww) :
afzien van, bedanken, geen zin hebben, overslaan, weigeren
ontzeggen (ww) :
depriveren, onthouden, ontnemen, verbieden, weigeren
afpoeieren (ww) :
afschepen, afwijzen, weigeren
afwimpelen (ww) :
afslaan, afwijzen, weigeren
verdommen (ww) :
vertikken, weigeren
verdraaien (ww) :
vertikken, weigeren
terugwijzen (ww) :
afwijzen, weigeren

woordverbanden van ‘weigeren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Verklaren, dat men aan een gedaan verzoek — 't zij om iets te willen aannemen, 't zij om iets voor een ander te verrichten, of hem iets toe te staan — niet kan of wil voldoen. Weigeren is het algemeene begrip, en zegt zonder meer, dat men een verzoek niet toestaat, of een aanbod niet wil aannemen. Afslaan is een aanbod of aanzoek, dat ons gedaan wordt, kortaf weigeren; het als 't ware van ons stooten. Afwijzen is iets officieel weigeren, en laat in het midden op welke wijze de weigering geschiedt, terwijl af wijzend beschikken meer bepaald het oog heeft op eene schriftelijke beantwoording van wege een machthebbend persoon of college. Van de hand wijzen onderstelt meer eene beleefde weigering. Een aanzoek, verzoek, eene bede of uitnoodiging afslaan. Iemand ondersteuning weigeren. Eer, roem, een minnaar afwijzen. De gemeenteraad wees het verzoek van de hand.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 131:

afslaan, weigeren, ontzeggen

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

weigeren
aannemen, aanpakken, doen, dulden, functioneren, gedogen, goedvinden, permitteren, toelaten, toestaan, toestemmen, tolereren, veroorloven, werken

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c