toelaten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toelaten (ww) :
dulden, gedogen, goedkeuren, laten, toestaan, tolereren, verdragen
toelaten (ww) :
aannemen, binnenlaten, opnemen
toelaten (ww) :
permitteren, veroorloven
toelaten (ww) :
dichthouden

als synoniem van een ander trefwoord:

toestaan (ww) :
approberen, autoriseren, dulden, fiatteren, gedogen, goedkeuren, instemmen, inwilligen, laten, permitteren, toelaten, tolereren, velen, vergunnen, veroorloven
lijden (ww) :
doorstaan, dulden, gedogen, mogen, ondergaan, ondervinden, toelaten, toestaan, tolereren, uithouden, uitstaan, verdragen, verduren, vergunnen
goedkeuren (ww) :
accepteren, accorderen, akkoord gaan, bekrachtigen, bewilligen, inwilligen, onderschrijven, paraferen, toelaten, valideren
tolereren (ww) :
doorlaten, dulden, gedogen, goedkeuren, nemen, toelaten, toestaan, velen, verdragen, verduren
toestemmen (ww) :
accorderen, fiatteren, goedkeuren, instemmen, inwilligen, permitteren, toelaten, vergunnen
gedogen (ww) :
accepteren, dulden, goedkeuren, toelaten, toestaan, tolereren, verdragen, veroorloven
aannemen (ww) :
aanvaarden, accepteren, goedkeuren, toelaten
dulden (ww) :
gedogen, toelaten, toestaan, tolereren, velen
permitteren (ww) :
goedvinden, toelaten, toestaan, vergunnen
laten (ww) :
dulden, toelaten, toestaan, veroorloven
opnemen (ww) :
hospitaliseren, opsluiten, toelaten
bevorderen (ww) :
toelaten

woordverbanden van ‘toelaten’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zich tegen het een of ander niet verzetten. Toelaten heeft de algemeene beteekenis; gedoogen voegt daar het bijdenkbeeld aan toe, dat men wel de macht heeft om zich tegen iets te verzetten, doch het oogluikend toelaat, of werkeloos aanziet. Dulden is het lijdelijk toelaten van iets onaangenaams dat ons aangedaan wordt. Veroorloven veronderstelt, dat men geheel uit vrijen wil toelaat, wat men in zijne macht had te weigeren of te beletten. Het nadert meer tot de beteekenis van toestaan, vergunnen. Men is genoodzaakt zijne dienstboden veel toe te laten, dat men eigenlijk niet moest gedoogen, laat staan veroorloven.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 125:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toelaten
bestrijden, ontzeggen, tegengaan, verbieden, weigeren

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c