onderschrijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderschrijven (ww) :
aangaan, afsluiten, een handtekening plaatsen onder, een handtekening zetten onder, intekenen, ondertekenen, sluiten
onderschrijven (ww) :
accorderen, erkennen, fiatteren, goedkeuren, goedvinden, instemmen met
onderschrijven (ww) :
bijtreden, bijvallen, ondersteunen, steunen, zich aansluiten bij
onderschrijven (ww) :
bekrachtigen, bevestigen, onderstrepen

als synoniem van een ander trefwoord:

bevestigen (ww) :
affirmeren, beamen, bekrachtigen, bewaarheiden, certificeren, confirmeren, instemmen, instemmen met, onderschrijven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
bewaarheiden (ww) :
affirmeren, bekrachtigen, bevestigen, certificeren, confirmeren, instemmen met, onderschrijven, staven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
bekrachtigen (ww) :
beamen, bevestigen, goedkeuren, onderschrijven, ondertekenen, ratificeren, signeren, staven, tekenen, valideren, waarmaken, waarmerken, wettigen
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
goedkeuren (ww) :
accepteren, accorderen, akkoord gaan, bekrachtigen, bewilligen, inwilligen, onderschrijven, paraferen, toelaten, valideren
ondersteunen (ww) :
accorderen, instemmen met, goedkeuren, goedvinden, onderschrijven, sanctioneren
instemmen (ww) :
akkoord gaan, bijvallen, goedkeuren, meegaan met, onderschrijven
sluiten (ww) :
aangaan, afsluiten, onderschrijven

woordverbanden van ‘onderschrijven’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onderschrijven
loochenen, ontkennen, tegenspreken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c