onderschrijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderschrijven (ww):
aangaan, afsluiten, een handtekening plaatsen onder, een handtekening zetten onder, intekenen, ondertekenen, sluiten
onderschrijven (ww):
accorderen, erkennen, fiatteren, goedkeuren, goedvinden, instemmen met
onderschrijven (ww):
bijtreden, bijvallen, ondersteunen, steunen, zich aansluiten bij
onderschrijven (ww):
bekrachtigen, bevestigen, onderstrepen

als synoniem van een ander trefwoord:

bevestigen (ww) :
affirmeren, beamen, bekrachtigen, bewaarheiden, certificeren, confirmeren, instemmen, instemmen met, onderschrijven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
bewaarheiden (ww) :
affirmeren, bekrachtigen, bevestigen, certificeren, confirmeren, instemmen met, onderschrijven, staven, sterken, steunen, versterken, verzekeren
bekrachtigen (ww) :
beamen, bevestigen, goedkeuren, onderschrijven, ondertekenen, ratificeren, signeren, staven, tekenen, valideren, waarmaken, waarmerken, wettigen
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
goedkeuren (ww) :
accepteren, accorderen, akkoord gaan, bekrachtigen, bewilligen, inwilligen, onderschrijven, paraferen, toelaten, valideren
ondersteunen (ww) :
accorderen, instemmen met, goedkeuren, goedvinden, onderschrijven, sanctioneren
instemmen (ww) :
akkoord gaan, bijvallen, goedkeuren, meegaan met, onderschrijven
sluiten (ww) :
aangaan, afsluiten, onderschrijven

woordverbanden van ‘onderschrijven’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onderschrijven
loochenen, ontkennen, tegenspreken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.002 c