onderschrijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onderschrijven (ww) :
ondertekenen, afsluiten, sluiten, aangaan, intekenen, een handtekening zetten onder, een handtekening plaatsen onder
onderschrijven (ww) :
erkennen, goedkeuren, instemmen met, goedvinden, accorderen, fiatteren
onderschrijven (ww) :
ondersteunen, steunen, bijvallen, zich aansluiten bij, bijtreden
onderschrijven (ww) :
bekrachtigen, onderstrepen, bevestigen

als synoniem van een ander trefwoord:

bevestigen (ww) :
versterken, bekrachtigen, instemmen, verzekeren, steunen, certificeren, instemmen met, beamen, sterken, confirmeren, affirmeren, onderschrijven, bewaarheiden
bewaarheiden (ww) :
bekrachtigen, versterken, verzekeren, steunen, certificeren, staven, bevestigen, instemmen met, sterken, confirmeren, affirmeren, onderschrijven
bekrachtigen (ww) :
tekenen, goedkeuren, ondertekenen, signeren, staven, bevestigen, waarmaken, beamen, valideren, waarmerken, wettigen, ratificeren, onderschrijven
steunen (ww) :
bijstaan, helpen, bevorderen, goedkeuren, toejuichen, beschermen, promoten, begunstigen, sterken, patroneren, ruggensteunen, onderschrijven
goedkeuren (ww) :
bekrachtigen, toelaten, accepteren, akkoord gaan, inwilligen, valideren, accorderen, paraferen, onderschrijven, bewilligen
ondersteunen (ww) :
goedkeuren, instemmen met, goedvinden, sanctioneren, accorderen, onderschrijven
instemmen (ww) :
goedkeuren, akkoord gaan, meegaan met, bijvallen, onderschrijven
sluiten (ww) :
afsluiten, aangaan, onderschrijven

woordverbanden van ‘onderschrijven’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onderschrijven
loochenen, ontkennen, tegenspreken

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c