toejuichen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

aanmoedigen (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aansporen, aanvuren, aanzetten, animeren, bemoedigen, bevorderen, inspireren, moed inspreken, ophitsen, opporren, opwekken, opzwepen, prikkelen, stimuleren, toejuichen
bevorderen (ww) :
aanmoedigen, begunstigen, behartigen, bemoedigen, beschermen, bespoedigen, bevoordelen, bijdragen, promoten, pushen, stimuleren, toejuichen, voorthelpen, vooruithelpen
steunen (ww) :
begunstigen, beschermen, bevorderen, bijstaan, goedkeuren, helpen, onderschrijven, patroneren, promoten, ruggensteunen, sterken, toejuichen
inspireren (ww) :
aanmoedigen, aanzetten, bewegen, brengen, drijven, elektriseren, instigeren, oproepen, stimuleren, toejuichen
ophemelen (ww) :
aanprijzen, bewieroken, de hemel in prijzen, loven, toejuichen, verheerlijken
moed inspreken (ww) :
aanmoedigen, bemoedigen, bevorderen, moed geven, toejuichen
klappen (ww) :
applaudisseren, ovatie geven, toejuichen

woordverbanden van ‘toejuichen’ grafisch weergegeven

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 343:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

toejuichen
afkeuren, betreuren, veroordelen

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c