oproepen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oproepen (ww) :
uitnodigen, roepen, mobiliseren, dagvaarden, oppiepen, bijeenroepen, ontbieden, samenroepen, opcommanderen, convoceren
oproepen (ww) :
opwekken, manen, aansporen, losmaken, aanzetten, teweegbrengen, aanmanen, aanvuren, instigeren
oproepen (ww) :
inspireren, prikkelen, ingeven, bovenhalen, voor de geest roepen, evoqueren, evoceren

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
opwekken, oproepen, uitnodigen, aanmoedigen, inspireren, bemoedigen, prikkelen, manen, aansporen, drijven, bewegen, aanjagen, aandrijven, stimuleren, aanwakkeren, ophitsen, ingeven, opstoken, aanmanen, opzwepen, jachten, pushen, opruien, aanvuren, opporren, nopen, aanporren, verhaasten, instigeren, aanstoken, pramen, aanhitsen
teweegbrengen (ww) :
oproepen, opwekken, uitlokken, bezorgen, wekken, verwekken, geven, aanrichten, baren, afdwingen, bewerken, veroorzaken, leiden tot, bewerkstelligen, aanstichten, uitrichten, berokkenen
uitlokken (ww) :
opwekken, uitnodigen, oproepen, ontketenen, verwekken, bevorderen, verleiden, veroorzaken, provoceren, teweegbrengen
inspireren (ww) :
oproepen, aanmoedigen, toejuichen, drijven, brengen, bewegen, aanzetten, stimuleren, instigeren, elektriseren
uitnodigen (ww) :
oproepen, verzoeken, vragen, onthalen, nodigen, meevragen, inviteren, noden, vergasten, uitnoden, convoceren
opwekken (ww) :
uitnodigen, oproepen, aanmoedigen, prikkelen, aansporen, stimuleren, aanwakkeren, aanvuren
aansporen (ww) :
oproepen, aanmoedigen, aandringen, manen, aanzetten, aanmanen, aanvuren, opporren
uitdagen (ww) :
uitnodigen, oproepen, uitlokken, prikkelen, trotseren, tergen, provoceren, tarten
rekruteren (ww) :
oproepen, lichten, inschrijven, verzamelen, aantrekken, werven, aanwerven
prikkelen (ww) :
oproepen, wekken, activeren, ontlokken, bovenhalen, evoqueren, evoceren
wekken (ww) :
opwekken, oproepen, afdwingen, veroorzaken, leiden tot, teweegbrengen
bijeenroepen (ww) :
oproepen, verzamelen, beleggen, optrommelen, samenroepen, convoceren
werven (ww) :
oproepen, lichten, winnen, verzamelen, rekruteren, aanwerven
roepen (ww) :
uitnodigen, oproepen, halen, aanmanen, ontbieden
bezweren (ww) :
oproepen, uitdrijven, uitwerpen, bannen
aanschrijven (ww) :
oproepen, manen, bevelen, aanmanen
mobiliseren (ww) :
oproepen, in stelling brengen
dagvaarden (ww) :
oproepen, dagen, indagen

woordverbanden van ‘oproepen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

afroepen, oproepen

In de eerste plaats, iemand roepen om elders te komen. Afroepen veronderstelt dan, dat hij zich van de plaats, waar hij zijne bezigheid heeft, op weg moet begeven om naar elders te gaan. Bij oproepen roept men iemand van eene plaats weg, en geeft aan waarvoor hij komen moet, zoo dit niet bekend wordt verondersteld. Iemand van zijn werk afroepen. De candidaten mogen voor het mondeling examen niet van het schriftelijk werk worden afgeroepen. Hij werd, opgeroepen om voor den rechter te verschijnen. Verder beteekenen beide woorden: overluid de namen van personen oplezen. Afroepen is de namen van personen, die op eene lijst staan, in geregelde volgorde luide uitspreken tot de lijst ten einde is. Oproepen is het noemen van iemands naam om hem te ontbieden voor eene of andere handeling. Hij riep de namen af, naarmate de rijtuigen der familie voorkwamen. De voorzitter riep alle leden een voor een op om te stemmen.

Uitnoodigen om te verschijnen. Men roept eene vergadering bijeen of roept haar samen, maar men roept haar leden op. Beroepen (z. o. aanstellen) werd vroeger gebezigd van het bijeenroepen van een lichaam, dat zich nog moest constitueeren; bijeenroepen en samenroepen hebben het thans vervangen. Zij worden bij voorkeur gebezigd van een reeds aanwezig lichaam, welks leden tot het houden eener bijeenkomst worden uitgenoodigd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 307:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c