samenroepen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

oproepen (ww) :
bijeenroepen, convoceren, dagvaarden, mobiliseren, ontbieden, opcommanderen, oppiepen, roepen, samenroepen, uitnodigen
bijeenroepen (ww) :
beleggen, convoceren, oproepen, optrommelen, samenroepen, verzamelen

woordverbanden van ‘samenroepen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijeenroepen, oproepen, samenroepen

Bijeenroepen — oproepen — samenroepen. Uitnoodigen om te verschijnen. Men roept eene vergadering bijeen of roept haar samen, maar men roept haar leden op. Beroepen (z. o. Aanstellen) werd vroeger gebezigd van het bijeenroepen van een lichaam, dat zich nog moest constitueeren; bijeenroepen en samenroepen hebben het thans vervangen. Zij worden bij voorkeur gebezigd van een reeds aanwezig lichaam, welks leden tot het houden eener bijeenkomst worden uitgenoodigd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
beroepen, bescheiden, oproepen, samenroepen

BEROEPEN, BESCHEIDEN, OPROEPEN, ZAMENROEPEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 307.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c