uitnodigen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitnodigen (ww) :
convoceren, inviteren, meevragen, noden, nodigen, onthalen, oproepen, uitnoden, vergasten, verzoeken, vragen
uitnodigen (ww) :
aansporen, opwekken, uitdagen, uitlokken, verleiden, verlokken

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aanjagen, aanmanen, aanmoedigen, aanporren, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, bemoedigen, bewegen, drijven, ingeven, inspireren, instigeren, jachten, manen, nopen, ophitsen, opporren, oproepen, opruien, opstoken, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, pushen, stimuleren, uitnodigen, verhaasten
oproepen (ww) :
bijeenroepen, convoceren, dagvaarden, mobiliseren, ontbieden, opcommanderen, oppiepen, roepen, samenroepen, uitnodigen
uitlokken (ww) :
bevorderen, ontketenen, oproepen, opwekken, provoceren, teweegbrengen, uitnodigen, verleiden, veroorzaken, verwekken
opwekken (ww) :
aanmoedigen, aansporen, aanvuren, aanwakkeren, oproepen, prikkelen, stimuleren, uitnodigen
uitdagen (ww) :
oproepen, prikkelen, provoceren, tarten, tergen, trotseren, uitlokken, uitnodigen
verzoeken (ww) :
aanvragen, aanzoeken, noden, nodigen, pramen, rekestreren, uitnodigen, vragen
bekoren (ww) :
inpalmen, noden, uitnodigen, verleiden, verlekkeren, verlokken
roepen (ww) :
aanmanen, halen, ontbieden, oproepen, uitnodigen
in de hand werken (ww) :
bevorderen, ontketenen, opwekken, uitnodigen
vragen (ww) :
inviteren, nodigen, uitnodigen
inviteren (ww) :
uitnodigen, verzoeken
aansporen (ww) :
uitnodigen

woordverbanden van ‘uitnodigen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 484:

noden, nodigen, uitnodigen, uitnoden

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c