ingeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ingeven (ww) :
aansporen, aanzetten, bezielen, inblazen, inboezemen, influisteren, inspireren, instorten, opgeven, voorzeggen
ingeven (ww) :
toedienen

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aanjagen, aanmanen, aanmoedigen, aanporren, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, bemoedigen, bewegen, drijven, ingeven, inspireren, instigeren, jachten, manen, nopen, ophitsen, opporren, oproepen, opruien, opstoken, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, pushen, stimuleren, uitnodigen, verhaasten
aandrijven (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, aanzetten, bewegen, drijven, hitsen, ingeven, motiveren, ophitsen, opporren, opzetten, zwepen
oproepen (ww) :
bovenhalen, evoceren, evoqueren, ingeven, inspireren, prikkelen, voor de geest roepen
instorten (ww) :
afknappen, bezwijken, een inzinking hebben, ingeven, ziek worden
voorzeggen (ww) :
dicteren, inblazen, ingeven, souffleren
inspireren (ww) :
inblazen, inboezemen, ingeven
opgeven (ww) :
inblazen, ingeven, voorzeggen

woordverbanden van ‘ingeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c