ingeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ingeven (ww):
aansporen, aanzetten, bezielen, inblazen, inboezemen, influisteren, inspireren, instorten, opgeven, voorzeggen
ingeven (ww):
toedienen

als synoniem van een ander trefwoord:

aanzetten (ww) :
aandrijven, aanhitsen, aanjagen, aanmanen, aanmoedigen, aanporren, aansporen, aanstoken, aanvuren, aanwakkeren, bemoedigen, bewegen, drijven, ingeven, inspireren, instigeren, jachten, manen, nopen, ophitsen, opporren, oproepen, opruien, opstoken, opwekken, opzwepen, pramen, prikkelen, pushen, stimuleren, uitnodigen, verhaasten
aandrijven (ww) :
aanhitsen, aanmoedigen, aansporen, aanvuren, aanzetten, bewegen, drijven, hitsen, ingeven, motiveren, ophitsen, opporren, opzetten, zwepen
oproepen (ww) :
bovenhalen, evoceren, evoqueren, ingeven, inspireren, prikkelen, voor de geest roepen
instorten (ww) :
afknappen, bezwijken, een inzinking hebben, ingeven, ziek worden
voorzeggen (ww) :
dicteren, inblazen, ingeven, souffleren
inspireren (ww) :
inblazen, inboezemen, ingeven
opgeven (ww) :
inblazen, ingeven, voorzeggen

woordverbanden van ‘ingeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0023 c