opgeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opgeven (ww):
eraan geven, laten schieten, laten varen, loslaten, neerleggen, prijsgeven, vaarwelzeggen
opgeven (ww):
aanmelden, bekendmaken, inschrijven, melden, noemen, opnoemen, rapporteren, registreren
opgeven (ww):
braken, overgeven, spuwen, uitspuwen
opgeven (ww):
inblazen, ingeven, voorzeggen
opgeven (ww):
dicteren, meegeven, opdragen
opgeven (ww):
aanreiken, overhandigen
opgeven (ww):
bijbetalen, bijpassen
opgeven (ww):
uitwasemen

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
aangeven, aankondigen, aanstippen, afkondigen, annonceren, bekendmaken, berichten, beschrijven, declareren, gewag maken van, gewagen, meedelen, melden, melding maken van, noemen, notificeren, notifiëren, opgeven, opnemen, optekenen, relateren, ter sprake brengen, proclameren, publiceren, rapporteren, reppen over, reppen van, uitspreken, vastleggen, verkondigen, vernoemen, verslaan, zeggen
melden (ww) :
aangeven, aanmelden, berichten, doorgeven, gewagen, opgeven, rapport uitbrengen, rapporteren, seinen, signaleren, vermelden, verslaan, verslag uitbrengen, vertellen
aanbieden (ww) :
aangeven, aanreiken, afgeven, doneren, geven, langen, offeren, offreren, opgeven, overhandigen, presenteren, reiken, schenken, toesteken, toevertrouwen, voorhouden
overgeven (ww) :
afgeven, afstaan, afstand doen van, inleveren, opgeven, overdragen, overhandigen, overlaten, overleveren, prijsgeven, toevertrouwen, uitleveren
overhandigen (ww) :
aanbieden, aangeven, aanreiken, afgeven, geven, indienen, opgeven, overgeven, overleveren, overreiken, ter hand stellen, toesteken, uitreiken
rapporteren (ww) :
berichten, gewag maken, gewagen, melden, opgeven, rapport uitbrengen, verkondigen, vermelden, verslaan, verslag uitbrengen
ingeven (ww) :
aansporen, aanzetten, bezielen, inblazen, inboezemen, influisteren, inspireren, instorten, opgeven, voorzeggen
afgeven (ww) :
aangeven, afdragen, afleveren, afstaan, geven, inleveren, leveren, opgeven, overgeven, overhandigen, overmaken
ophouden (ww) :
afhouden, cesseren, dichtgaan, een einde nemen, eindigen, opgeven, pauzeren, stilstaan, stoppen, uitscheiden
afzien (ww) :
afstand doen, afstappen van, beëindigen, laten schieten, laten varen, opgeven, prijsgeven, staken
aftreden (ww) :
ontslag nemen, opgeven, ophouden, opstappen, terugtreden, uittreden, weggaan
staken (ww) :
afbreken, beëindigen, in staking gaan, opgeven, ophouden met, stopzetten
neerleggen (ww) :
afgeven, afstand doen van, opgeven, resigneren, zich ontdoen van
begeven (ww) :
bezwijken, breken, instorten, kapotgaan, opgeven, stukgaan
inschrijven (ww) :
aanmelden, boeken, intekenen, opgeven, registreren
uitspuwen (ww) :
opgeven, spuien, teruggeven, uitbraken, uitspugen
afzweren (ww) :
ontrouw worden, opgeven, verloochenen, verzaken
uitscheiden (ww) :
afbreken, eindigen, opgeven, ophouden, stoppen
uitbraken (ww) :
opgeven, overgeven, uitspuwen
laten (ww) :
loslaten, opgeven, prijsgeven
afhaken (ww) :
nokken, opgeven, terugtrekken
afstappen (ww) :
afzien, laten varen, opgeven
afschaffen (ww) :
afdanken, ontslaan, opgeven
afschrijven (ww) :
opgeven, vergeten
loslaten (ww) :
opgeven, verlaten

woordverbanden van ‘opgeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afzien, laten varen, nalaten, opgeven

Afzien — laten varen — nalaten — opgeven. Een voornemen niet ten uitvoer brengen, een verwachte handeling niet verrichten. Laten varen is het algemeene woord, dat zoowel van een plan, eene gezindheid als eene gewoonte gezegd wordt. Nalaten is in 't algemeen iets niet doen, waarvan verondersteld wordt, dat men het wel zou doen. Het wordt van goede en verkeerde handelingen gezegd; nalatig echter alleen ten opzichte van zijn plichten. Afzien en opgeven worden gezegd van een voornemen, dat men niet ten uitvoer brengt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opgeven
continueren, doorgaan, vervolgen, voortzetten
zie ook:
hoog opgeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0026 c