opgeven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opgeven (ww) :
laten schieten, loslaten, prijsgeven, neerleggen, laten varen, vaarwelzeggen, eraan geven
opgeven (ww) :
inschrijven, melden, rapporteren, aanmelden, noemen, opnoemen, registreren, bekendmaken
opgeven (ww) :
overgeven, braken, spuwen, uitspuwen
opgeven (ww) :
voorzeggen, ingeven, inblazen
opgeven (ww) :
dicteren, meegeven, opdragen
opgeven (ww) :
overhandigen, aanreiken
opgeven (ww) :
bijpassen, bijbetalen
opgeven (ww) :
uitwasemen

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
vastleggen, opgeven, berichten, opnemen, aankondigen, verkondigen, verslaan, publiceren, melden, melding maken van, zeggen, rapporteren, beschrijven, uitspreken, noemen, vernoemen, declareren, aangeven, aanstippen, relateren, bekendmaken, afkondigen, meedelen, ter sprake brengen, proclameren, optekenen, reppen van, reppen over, annonceren, notifiëren, gewag maken van, notificeren, gewagen
melden (ww) :
vertellen, opgeven, doorgeven, berichten, signaleren, verslaan, rapporteren, aanmelden, aangeven, seinen, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewagen
aanbieden (ww) :
opgeven, geven, schenken, overhandigen, voorhouden, aangeven, afgeven, doneren, offeren, toevertrouwen, presenteren, aanreiken, toesteken, reiken, offreren, langen
overgeven (ww) :
opgeven, inleveren, overdragen, prijsgeven, uitleveren, overhandigen, afstand doen van, afstaan, afgeven, toevertrouwen, overlaten, overleveren
overhandigen (ww) :
overgeven, indienen, opgeven, geven, aanbieden, aangeven, afgeven, uitreiken, aanreiken, overleveren, ter hand stellen, toesteken, overreiken
rapporteren (ww) :
opgeven, berichten, verkondigen, verslaan, melden, verslag uitbrengen, rapport uitbrengen, vermelden, gewag maken, gewagen
ingeven (ww) :
opgeven, inspireren, voorzeggen, instorten, aansporen, bezielen, aanzetten, influisteren, inboezemen, inblazen
afgeven (ww) :
opgeven, overgeven, afleveren, overmaken, geven, inleveren, leveren, overhandigen, afdragen, aangeven, afstaan
ophouden (ww) :
opgeven, stoppen, eindigen, pauzeren, afhouden, stilstaan, uitscheiden, dichtgaan, een einde nemen, cesseren
afzien (ww) :
opgeven, laten schieten, afstappen van, staken, prijsgeven, afstand doen, laten varen, beëindigen
aftreden (ww) :
opstappen, ophouden, opgeven, terugtreden, ontslag nemen, uittreden, weggaan
staken (ww) :
opgeven, afbreken, in staking gaan, ophouden met, stopzetten, beëindigen
neerleggen (ww) :
opgeven, afstand doen van, afgeven, resigneren, zich ontdoen van
begeven (ww) :
opgeven, instorten, breken, bezwijken, stukgaan, kapotgaan
inschrijven (ww) :
opgeven, boeken, aanmelden, registreren, intekenen
uitspuwen (ww) :
opgeven, teruggeven, uitspugen, uitbraken, spuien
afzweren (ww) :
opgeven, ontrouw worden, verzaken, verloochenen
uitscheiden (ww) :
ophouden, opgeven, stoppen, afbreken, eindigen
afhaken (ww) :
opgeven, terugtrekken, nokken
laten (ww) :
opgeven, loslaten, prijsgeven
uitbraken (ww) :
overgeven, opgeven, uitspuwen
afstappen (ww) :
opgeven, afzien, laten varen
afschaffen (ww) :
ontslaan, opgeven, afdanken
afschrijven (ww) :
opgeven, vergeten
loslaten (ww) :
verlaten, opgeven

woordverbanden van ‘opgeven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een voornemen niet ten uitvoer brengen, een verwachte handeling niet verrichten. Laten varen is het algemeene woord, dat zoowel van een plan, eene gezindheid als eene gewoonte gezegd wordt. Nalaten is in 't algemeen iets niet doen, waarvan verondersteld wordt, dat men het wel zou doen. Het wordt van goede en verkeerde handelingen gezegd; nalatig echter alleen ten opzichte van zijn plichten. Afzien en opgeven worden gezegd van een voornemen, dat men niet ten uitvoer brengt.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

opgeven
continueren, doorgaan, vervolgen, voortzetten

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c