optekenen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vermelden (ww) :
aangeven, aankondigen, aanstippen, afkondigen, annonceren, bekendmaken, berichten, beschrijven, declareren, gewag maken van, gewagen, meedelen, melden, melding maken van, noemen, notificeren, notifiëren, opgeven, opnemen, optekenen, relateren, ter sprake brengen, proclameren, publiceren, rapporteren, reppen over, reppen van, uitspreken, vastleggen, verkondigen, vernoemen, verslaan, zeggen
vastleggen (ww) :
afspreken, beleggen, bepalen, boekstaven, fixeren, formaliseren, neerleggen, op papier zetten, opnemen, opschrijven, opslaan, optekenen, registreren, stipuleren, verhalen, vermelden
opschrijven (ww) :
aantekenen, inschrijven, neerschrijven, noteren, op papier zetten, optekenen, registreren
boeken (ww) :
boekstaven, noteren, opschrijven, optekenen, registreren, te boek stellen
schrijven (ww) :
neerkrabbelen, noteren, opschrijven, optekenen, registreren, vastleggen
opnemen (ww) :
een opname maken, filmen, noteren, optekenen, registreren, vastleggen
registreren (ww) :
aantekenen, boekstaven, opschrijven, optekenen, vastleggen
aantekenen (ww) :
inschrijven, noteren, opschrijven, optekenen
inschrijven (ww) :
aantekenen, opschrijven, optekenen

woordverbanden van ‘optekenen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Opteekenen, opschrijven geven het bloote opschrijven, onverschillig op welk papier of in welk boek, te kennen. Met aanteekenen is het bijdenkbeeld verbonden, dat het opschrijven geschiedt op eene bepaalde plaats of bij iets anders, dat bekend is, zoodat men het aangeteekende gemakkelijk kan wedervinden. Ik zal den dag onzer vergadering even in mijn notitieboekje aanteekenen. Boeken verschilt in zoover van aanteekenen, dat voor het eerste noodwendig boeken, in den regel koopmansboeken, vereischt worden. Hij boekt het in zijn journaal.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c