boeken

als woordenboektrefwoord:

boeken:
(geboekt), te boek stellen, opschrijven.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

boeken (ww):
aanvragen, bespreken, bestellen, inschrijven, reserveren, vooruitbestellen
boeken (ww):
boekstaven, noteren, opschrijven, optekenen, registreren, te boek stellen
boeken (ww):
debiteren, crediteren, boekhouden
boeken (ww):
behalen, oogsten
boeken (zn):
balans, lectuur

als synoniem van een ander trefwoord:

behalen (ww) :
boeken, bolwerken, halen, in de wacht slepen, klaren, oogsten, scoren, verkrijgen, verwerven, winnen
registreren (ww) :
boeken, immatriculeren, in een lijst opnemen, inboeken, inschrijven, intekenen
boekhouden (ww) :
bijhouden, boeken, opschrijven, vastleggen, registreren
inschrijven (ww) :
aanmelden, boeken, intekenen, opgeven, registreren
reserveren (ww) :
bespreken, boeken, voorbehouden
afboeken (ww) :
boeken
lectuur (zn) :
boeken, geschriften, leesstof, leesvoer, tijdschrift
balans (zn) :
boeken, rekening
rekening (zn) :
boeken

woordverbanden van ‘boeken’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aantekenen, optekenen, opschrijven, boeken

Aanteekenen — opteekenen — opschrijven — boeken. Opteekenen, opschrijven geven het bloote opschrijven, onverschillig op welk papier of in welk boek, te kennen. Met aanteekenen is het bijdenkbeeld verbonden, dat het opschrijven geschiedt op eene bepaalde plaats of bij iets anders, dat bekend is, zoodat men het aangeteekende gemakkelijk kan wedervinden. Ik zal den dag onzer vergadering even in mijn notitieboekje aanteekenen. Boeken verschilt in zoover van aanteekenen, dat voor het eerste noodwendig boeken, in den regel koopmansboeken, vereischt worden. Hij boekt het in zijn journaal.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aantekenen, inschrijven, boeken, te boek zetten

AANTEEKENEN, INSCHRIJVEN, BOEKEN, TE BOEK ZETTEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 60.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c