verwerven

als woordenboektrefwoord:

verwerven:
(verworven), verkrijgen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verwerven (ww) :
halen, behalen, winnen, ontvangen, verkrijgen, oogsten, verdienen, krijgen, binnenhalen, scoren, bekomen, opdoen
verwerven (ww) :
kopen, inkopen, aankopen, aanschaffen

als synoniem van een ander trefwoord:

halen (ww) :
behalen, presteren, verkrijgen, komen aan, bereiken, verwerven, versieren, voor elkaar krijgen, krijgen, bemachtigen, lappen, komen tot, scoren, klaarspelen, rooien, klaren, bolwerken, erin slagen
ontvangen (ww) :
overnemen, trekken, winnen, aannemen, verkrijgen, incasseren, genieten, verwerven, in ontvangst nemen, krijgen, bekomen, innen, toucheren, beuren, percipiëren, binnenkrijgen, capteren
kopen (ww) :
afnemen, overnemen, verkrijgen, inkopen, inslaan, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, eigenaar worden, bemachtigen, zich verwerven
verkrijgen (ww) :
kopen, winnen, inkopen, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, krijgen, bemachtigen, bekomen, zich verschaffen
opdoen (ww) :
behalen, verkrijgen, grijpen, oppikken, verwerven, oplopen, krijgen, innemen, vatten, meekrijgen, op de kop tikken
krijgen (ww) :
behalen, ontvangen, verkrijgen, nemen, verwerven, in ontvangst nemen, oplopen, cadeau krijgen, bekomen, opdoen
behalen (ww) :
halen, winnen, verkrijgen, oogsten, boeken, verwerven, scoren, klaren, bolwerken, in de wacht slepen
nemen (ww) :
pakken, aanschaffen, verwerven, bemachtigen, wegnemen, bietsen, toe-eigenen, ontfutselen
winnen (ww) :
verzamelen, opgraven, uitgraven, verwerven, bemachtigen, delven, onttrekken
aankomen (ww) :
winnen, verkrijgen, aanschaffen, bereiken, verwerven, bemachtigen
bekomen (ww) :
ontvangen, verkrijgen, verwerven, krijgen
overnemen (ww) :
verkrijgen, verwerven, krijgen, bekomen
verdienen (ww) :
vangen, ontvangen, verwerven, beuren
aanschaffen (ww) :
kopen, inkopen, aankopen, verwerven

woordverbanden van ‘verwerven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Met eenige inspanning en moeite, of na eenige bewuste of onbewuste werkzaamheid, in het bezit van iets komen. Bekomen — het hoogd. bekommen — is vooral gewoon met een koopwaar als voorwerp. In de beteekenis van met inspanning in het bezit van iets komen, is het thans vrij wel in onbruik; hoogstens wordt het in de schrijftaal nog eene enkele maal gebezigd. Erlangen komt bijna alleen in hoogeren stijl voor; verkrijgen is sterker dan bekomen; verwerven zegt wederom meer dan verkrijgen. Behalen wordt gezegd van het door groote krachtsinspanning verkrijgen van iets, waardoor men eer verwerft: de overwinning behalen, lauweren behalen, enz. Het wordt niet van het verkrijgen van een bepaald voorwerp gebruikt. Waar zijn deze goederen te bekomen ? Door onvoor zichtigheid een ongeluk bekomen. De vrijheid erlangen. Eer en aanzien verkrijgen. Iemands goedkeuring verwerven.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Bezitter van iets worden.

Bekomen, behalen en verwerven wijzen aan, dat men moeite doet, om in het bezit te geraken. Behalen geeft dit in sterker mate aan dan bekomen, terwijl verwerven nog grooter moeite (soms ook grooter eer) onderstelt dan behalen. Waar zijn deze waren te bekomen? Hij heeft daarmee veel roem behaald. Hij heeft eindelijk een voordeelige positie verworven. In de uitdrukking straf bekomen, onderstelt men dus, dat de schuldige alles deed, waardoor hij die straf heeft gekregen, al was natuurlijk die straf niet het doel van zijn handelen.

Krijgen en ontvangen geven te kennen, dat men ook zonder zijn toedoen of inspanning in het bezit van iets komt. De boomen krijgen bladeren; hij ontving een berisping. Ontvangen onderstelt, dat hetgeen men ontvangt, door iemand gegeven is en door ons (actief) wordt aangenomen: Ik heb het geld ontvangen. Bij krijgen daarentegen behoeft men niet altijd aan geven te denken, men kan hierbij ook meer passief zijn. Hij heeft de koorts gekregen. Uit de vergelijking der vier woorden volgt, dat krijgen het aangeduide begrip (bezitter van iets worden) op de meest algemeene wijze (d.i. zonder eenige nadere bepaling) aanduidt: het komt dan ook het meest in de dagelijksche spreektaal voor.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 115:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 240:

verkrijgen, verwerven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c