inkopen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

kopen (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bemachtigen, betrekken, eigenaar worden, inkopen, inslaan, overnemen, verkrijgen, verwerven, zich verwerven
verkrijgen (ww) :
aankopen, aanschaffen, bekomen, bemachtigen, betrekken, inkopen, kopen, krijgen, verwerven, winnen, zich verschaffen
betrekken (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bestellen, in bezit nemen, inkopen, verkrijgen
opdoen (ww) :
inkopen, inslaan, kopen, opleggen, opslaan
verwerven (ww) :
aankopen, aanschaffen, inkopen, kopen
aanschaffen (ww) :
aankopen, inkopen, kopen, verwerven
inslaan (ww) :
inkopen, kopen, opdoen, stockeren
afnemen (ww) :
aankopen, inkopen, kopen

woordverbanden van ‘inkopen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
zich aanschaffen, aankopen, inkopen, zich verschaffen, zich verwerven

Aanschaffen (zich) — aankoopen — inkoopen — verschaffen (zich) — verwerven (zich). Zich iets bezorgen. Zich aanschaffen, aankoopen, inkoopen en zich verschaffen worden gebruikt voor het zich bezorgen van stoffelijke benoodigdheden voor geld. Zich verschaffen is bovendien, evenals zich verwerven, in gebruik voor het verkrijgen van onstoffelijke zaken, zonder dat hierbij een koop plaats heeft. De eerste woorden verschillen alleen wat het oogmerk der handeling betreft. Men schaft zich iets aan, omdat men het voor een bepaald doel wenscht te gebruiken. Zich gereedschappen aanschaffen. Men koopt iets aan, omdat men het wenscht te bezitten. Een landgoed aankoopen. Men koopt iets in om het weder te verkoopen. Die winkelier heeft het meel veel te duur ingekocht. Zich verschaffen onderscheidt zich van zich verwerven, doordat bij het eerste meer op den voorgrond staat dat men behoefte of verlangen heeft naar de zaak, die men tracht te bezitten, terwijl bij het laatste de bijgedachte is, dat hetgeen men verkrijgt, verkregen wordt door de hoedanigheden, of daden van den verwerver. Door eerlijke middelen verschafte hij zich een bestaan. Door ijver en plichtsbetrachting verwerft men zich vermogen; door vriendelijkheid en voorkomendheid de toegenegenheid zijner medeburgers.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kopen, aankopen, inkopen

KOOPEN, AANKOOPEN, INKOOPEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 322.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
inkopen doen, inkoop

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0023 c