overnemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overnemen (ww):
aanvaarden, adopteren, op zich nemen, zich toe-eigenen
overnemen (ww):
aannemen, aanpakken, annexeren, ontvangen, opslorpen
overnemen (ww):
bekomen, krijgen, verkrijgen, verwerven
overnemen (ww):
aanhalen, citeren, overschrijven
overnemen (ww):
navolgen, ontlenen
overnemen (ww):
kopen, opkopen
overnemen (ww):
recipiëren

als synoniem van een ander trefwoord:

ontvangen (ww) :
aannemen, bekomen, beuren, binnenkrijgen, capteren, genieten, in ontvangst nemen, incasseren, innen, krijgen, overnemen, percipiëren, toucheren, trekken, verkrijgen, verwerven, winnen
kopen (ww) :
aankopen, aanschaffen, afnemen, bemachtigen, betrekken, eigenaar worden, inkopen, inslaan, overnemen, verkrijgen, verwerven, zich verwerven
waarnemen (ww) :
aflossen, bekleden, inspringen, inspringen voor, invallen, invallen voor, overnemen, uitvoeren, vervangen, vervullen
aanpakken (ww) :
aanvatten, beetpakken, beroeren, grijpen, overnemen, vastpakken
annexeren (ww) :
buitmaken, inlijven, overnemen, usurperen, zich toe-eigenen
overschrijven (ww) :
kopiëren, naschrijven, overnemen, overpennen, transcriberen
vervangen (ww) :
inspringen voor, invallen voor, overnemen, waarnemen voor
opslorpen (ww) :
aantrekken, opkopen, opslokken, overnemen
kopiëren (ww) :
na-apen, nabootsen, nadoen, overnemen
adopteren (ww) :
aanvaarden, overnemen
overschrijven (ww) :
overnemen, overpennen
aannemen (ww) :
ontvangen, overnemen
ontlenen (ww) :
overnemen, putten

woordverbanden van ‘overnemen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aannemen, krijgen, ontvangen, overnemen

Aannemen — krijgen — ontvangen — overnemen. Iets dat door een ander gegeven wordt tot zich nemen. Aannemen veronderstelt dat men iets, dat door een ander aangeboden wordt, tot zich neemt met zijn bepaalden wil. Bij ontvangen en krijgen behoeft men zelf niet werkdadig te zijn, althans het denkbeeld van vrijwilligheid ontbreekt hierbij. Men ontvangt of krijgt eene wonde, heeft het geld ontvangen of gekregen, doch een geschenk neemt men aan. Het geld, dat voor het huis geboden werd, is door den verkooper aangenomen. Wil men bepaald uitdrukken, dat iets van den een op den ander is overgegaan en door dezen is aangenomen, hetzij om het te bezitten of om het ter bestemde plaatse te brengen, dan bezigt men overnemen. De eene neemt de goederen van den ander over. Wordt dit van gewoonten en eigenschappen gezegd, die men van iemand overneemt, dan neemt degene, van wien overgenomen wordt, geen deel aan de handeling.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.238.176.

debug info: 0.0026 c