overnemen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overnemen (ww) :
adopteren, aanvaarden, zich toe-eigenen, op zich nemen
overnemen (ww) :
aannemen, ontvangen, aanpakken, annexeren, opslorpen
overnemen (ww) :
verkrijgen, verwerven, krijgen, bekomen
overnemen (ww) :
overschrijven, aanhalen, citeren
overnemen (ww) :
ontlenen, navolgen
overnemen (ww) :
kopen, opkopen
overnemen (ww) :
recipiëren

als synoniem van een ander trefwoord:

ontvangen (ww) :
overnemen, trekken, winnen, aannemen, verkrijgen, incasseren, genieten, verwerven, in ontvangst nemen, krijgen, bekomen, innen, toucheren, beuren, percipiëren, binnenkrijgen, capteren
kopen (ww) :
afnemen, overnemen, verkrijgen, inkopen, inslaan, aankopen, aanschaffen, betrekken, verwerven, eigenaar worden, bemachtigen, zich verwerven
waarnemen (ww) :
uitvoeren, aflossen, overnemen, invallen, bekleden, invallen voor, vervangen, vervullen, inspringen voor, inspringen
aanpakken (ww) :
overnemen, vastpakken, grijpen, beetpakken, beroeren, aanvatten
annexeren (ww) :
overnemen, buitmaken, inlijven, zich toe-eigenen, usurperen
overschrijven (ww) :
overnemen, kopiëren, transcriberen, overpennen, naschrijven
vervangen (ww) :
overnemen, invallen voor, waarnemen voor, inspringen voor
opslorpen (ww) :
overnemen, aantrekken, opslokken, opkopen
kopiëren (ww) :
overnemen, nadoen, nabootsen, na-apen
adopteren (ww) :
overnemen, aanvaarden
overschrijven (ww) :
overnemen, overpennen
aannemen (ww) :
overnemen, ontvangen
ontlenen (ww) :
overnemen, putten

woordverbanden van ‘overnemen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iets dat door een ander gegeven wordt tot zich nemen. Aannemen veronderstelt dat men iets, dat door een ander aangeboden wordt, tot zich neemt met zijn bepaalden wil. Bij ontvangen en krijgen behoeft men zelf niet werkdadig te zijn, althans het denkbeeld van vrijwilligheid ontbreekt hierbij. Men ontvangt of krijgt eene wonde, heeft het geld ontvangen of gekregen, doch een geschenk neemt men aan. Het geld, dat voor het huis geboden werd, is door den verkooper aangenomen. Wil men bepaald uitdrukken, dat iets van den een op den ander is overgegaan en door dezen is aangenomen, hetzij om het te bezitten of om het ter bestemde plaatse te brengen, dan bezigt men overnemen. De eene neemt de goederen van den ander over. Wordt dit van gewoonten en eigenschappen gezegd, die men van iemand overneemt, dan neemt degene, van wien overgenomen wordt, geen deel aan de handeling.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c