overschrijven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overschrijven (ww) :
overnemen, kopiëren, transcriberen, overpennen, naschrijven
overschrijven (ww) :
overmaken, afschrijven, gireren
overschrijven (ww) :
overnemen, overpennen
overschrijven (ww) :
overboeken

als synoniem van een ander trefwoord:

kopiëren (ww) :
overschrijven, namaken, afschrift maken, overtrekken, natekenen, naschilderen
overmaken (ww) :
overschrijven, overboeken, transfereren, gireren
afkijken (ww) :
spieken, overschrijven, plagiëren, overpennen
kopiëren (ww) :
overschrijven, afschrijven, reproduceren
overbrengen (ww) :
overschrijven, overmaken, overboeken
overnemen (ww) :
overschrijven, aanhalen, citeren
transporteren (ww) :
overschrijven, overdragen
afschrijven (ww) :
overschrijven, kopiëren
uitschrijven (ww) :
overschrijven, kopiëren

woordverbanden van ‘overschrijven’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Afschrijven wordt bij voorkeur gezegd van het vervaardigen van afschriften van geschreven of gedrukte stukken; overschrijven van het in het net overbrengen van hetgeen men vooraf in klad opgesteld heeft; naschrijven van het overnemen van stukken uit het werk van een anderen schrijver, bepaaldelijk wanneer dit geschied is met de bedoeling om het voor eigen werk uit te geven; uitschrijven van het overschrijven van belangrijke gedeelten uit een boek, enz. om ze bij de hand te hebben, wanneer men ze noodig heeft, alsmede van het opmaken van rekeningen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Een afschrift maken of copiëeren.

Bij afschrijven denkt men aan het maken van afschriften van belangrijke geschreven of gedrukte stukken; naschrijven wijst aan, dat gedeelten van geschreven of gedrukte werken door een auteur worden overgenomen, om ze als eigen werk uit te geven (plagiaat); overschrijven gebruikt men voor het in het net schrijven van hetgeen men reeds in klad heeft gemaakt, en niet netjes genoeg heeft geschreven. Uitschrijven ziet op het overnemen van belangrijke gedeelten uit een boek of handschrift, om er later zoo noodig gebruik van te maken. (In de schoolwereld gebruikt men vaak het woord, als een leerling een gedeelte uit een boek moet copiëeren, hetzij tot straf, hetzij om zuiver te leeren schrijven; het juiste woord is echter afschrijven.)

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0062 c