overbrengen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overbrengen (ww) :
doorsluizen, doorstaan, overdragen, overgieten, overplanten, overzenden, overzetten, transfereren, transponeren, transporteren, verhuizen, verplaatsen, vervoeren, verzenden
overbrengen (ww) :
doorgeven, mededelen, meedelen, overbrieven, overleveren, oververtellen, rapporteren
overbrengen (ww) :
kanaliseren, luchten, overdragen, uitdrukken, ventileren, vertalen, vertolken
overbrengen (ww) :
overboeken, overmaken, overschrijven
overbrengen (ww) :
verraden, verklappen, verklikken
overbrengen (ww) :
besmetten, infecteren
overbrengen (ww) :
doorleven, voeren

als synoniem van een ander trefwoord:

uitdrukken (ww) :
aanduiden, betekenen, inkleden, luchten, onder woorden brengen, overbrengen, spreken, spuien, tonen, tot uitdrukking brengen, uiten, uitspreken, ventileren, verkondigen, vertolken, vervatten, verwoorden, weergeven, zeggen
overdragen (ww) :
doorgeven, doorsluizen, geven, leveren, overbrengen, overdoen, overgeven, overhandigen, overhevelen, overleggen, overleveren, oversturen, ter hand stellen, toevertrouwen, uitleveren, verplaatsen
verplaatsen (ww) :
bewegen, omzetten, overbrengen, overdragen, overleveren, overplaatsen, overzetten, transfereren, transporteren, verhangen, verleggen, verschikken, verschuiven, vervoeren, verzetten
doorgeven (ww) :
doorsluizen, doorvertellen, laten rondgaan, melden, overbrengen, overdragen, overhandigen, overleggen, overleveren, ter hand stellen, toesteken, verdergeven
aanbrengen (ww) :
aangeven, denunciëren, klikken, overbrengen, rapporteren, verklappen, verklikken, verlinken, verraden
verzenden (ww) :
afzenden, expediëren, opsturen, overbrengen, transporteren, versturen, vervoeren, vervrachten
overmaken (ww) :
doorgeven, doorspelen, overbrengen, toesturen, toezenden, voorleggen, zenden
voeren (ww) :
afleveren, bezorgen, overbrengen, vervoeren, wegbrengen
transporteren (ww) :
overbrengen, verplaatsen, vervoeren, verzenden
vertolken (ww) :
overbrengen, verkondigen, weergeven
vertalen (ww) :
overbrengen, vertolken, verwoorden
communiceren (ww) :
berichten, mededelen, overbrengen
brengen (ww) :
aandragen, overbrengen, stellen
verhuizen (ww) :
overbrengen, verplaatsen
rapporteren (ww) :
aanbrengen, overbrengen

woordverbanden van ‘overbrengen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Eigenlijk gebruikt, beteekenen aan brengen en overbrengen iets ergens heen voeren, brengen aan een persoon of naar eene plaats. Aanbrengen kan van iedere wijze van vervoer gezegd worden; overbrengen geeft tevens te kennen, dat het op de eene plaats opgenomen en op eene andere, min of meer verwijderde wordt neergelegd, en in figuurlijken zin, dat men eene tijding van een ander aanbrengt. Aanbrengen heeft de overdrachtelijke beteekenis van iemand iets doen verkrijgen; b. v. het goed hem door zijne vrouw aangebracht; verder die van bezorgen, berokkenen, of van eene tijding, die een ander onaangenaam is, tot iemands kennis doen komen. In het laatste geval staat het in beteekenis geheel gelijk met aandragen in fig. zin, dat thans minder gebruikelijk is. Aangeven en verklikken geven te kennen dat het eene tijding van bedreven kwaad is. Wanneer men eene onrechtmatige daad ter kennis der overheid brengt en men doet dit niet uit een onedel beginsel, dan geeft men die aan of doet aangifte ervan; geschiedt dit echter uit wraak, boosaardigheid, of hoop op belooning, dan brengt men het aan en is een aanbrenger. Die flauwe jongen brengt bij den meester alles aan. Hebt gij den diefstal, die bij u gepleegd is, al aangegeven? Verklikken is meer een woord uit de schoolwereld en wordt niet buiten de kinderwereld gebruikt. Wel echter het woord verklikker, stille verklikker voor spion. Overbrieven is eigenlijk de tijding van de schuld van een persoon per brief mededeelen, maar wordt ook oneigenlijk in ongunstigen zin van elk zeer ijverig mededeelen gebruikt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 78:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c