uitdrukken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitdrukken (ww) :
aanduiden, betekenen, inkleden, luchten, onder woorden brengen, overbrengen, spreken, spuien, tonen, tot uitdrukking brengen, uiten, uitspreken, ventileren, verkondigen, vertolken, vervatten, verwoorden, weergeven, zeggen
uitdrukken (ww) :
uitknijpen, uitpersen, uitwringen
uitdrukken (ww) :
doven, uitdoven

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
zeggen (ww) :
aankondigen, beweren, inbrengen, meedelen, opmerken, opzeggen, spreken, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, verwoorden
betekenen (ww) :
bedoelen, behelzen, inhebben, inhouden, intenderen, omvatten, staan voor, uitdrukken, voorstellen, waarde hebben, willen zeggen, zeggen
spreken (ww) :
opmerken, opperen, reppen, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verdedigen, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, zeggen
verkondigen (ww) :
afkondigen, bezingen, kond doen, leraren, leren, prediken, uitdragen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verkonden, verspreiden, vertolken
aanduiden (ww) :
benoemen, betitelen, karakteriseren, kwalificeren, noemen, omschrijven, uitdrukken, vermelden, verwoorden
weergeven (ww) :
gestalte geven, interpreteren, reproduceren, uitdrukken, vertalen, vertolken, verwoorden
overbrengen (ww) :
kanaliseren, luchten, overdragen, uitdrukken, ventileren, vertalen, vertolken
formuleren (ww) :
bewoorden, inkleden, onder woorden brengen, uitdrukken, verwoorden
uitpersen (ww) :
persen, stampen, uitdrukken, uitknijpen, uitwringen
uitdoven (ww) :
blussen, dompen, doven, smoren, uitdoen, uitdrukken
persen (ww) :
pijnen, uitdrukken, uitknijpen, uitpersen
ventileren (ww) :
spuien, uitdrukken, uiten
tonen (ww) :
uitdrukken

woordverbanden van ‘uitdrukken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aanduiden, uitdrukken

Door woorden of gebaren een denkbeeld ter kennis van een ander brengen. Bij uitdrukken staat meer het uiting geven van de gedachte op den voorgrond: zijn blik drukte minachting uit. Hij stotterde en kon hierdoor zijne gedachten niet duidelijk uitdrukken, maar slechts aanduiden wat hij gevoelde. Met aanduiden wordt bedoeld het begrip zoover kenbaar maken, dat het met eenige moeite wel te vatten is, al maakt de uitdrukking het niet geheel kenbaar.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c