uitdrukken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitdrukken (ww):
aanduiden, betekenen, inkleden, luchten, onder woorden brengen, overbrengen, spreken, spuien, tonen, tot uitdrukking brengen, uiten, uitspreken, ventileren, verkondigen, vertolken, vervatten, verwoorden, weergeven, zeggen
uitdrukken (ww):
uitknijpen, uitpersen, uitwringen
uitdrukken (ww):
doven, uitdoven

als synoniem van een ander trefwoord:

uiten (ww) :
aan de dag leggen, aangeven, bekendmaken, betonen, betuigen, bewijzen, manifesteren, onder woorden brengen, openbaren, opperen, reveleren, ruchtbaar maken, slaken, spreken, spuien, tot uitdrukking brengen, uitbrengen, uitdrukken, uitslaan, uitspreken, uitstorten, uitstoten, vertolken, verwoorden, zeggen, ventileren, verkondigen
zeggen (ww) :
aankondigen, beweren, inbrengen, meedelen, opmerken, opzeggen, spreken, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, verwoorden
betekenen (ww) :
bedoelen, behelzen, inhebben, inhouden, intenderen, omvatten, staan voor, uitdrukken, voorstellen, waarde hebben, willen zeggen, zeggen
spreken (ww) :
opmerken, opperen, reppen, uitbrengen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verdedigen, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, zeggen
verkondigen (ww) :
afkondigen, bezingen, kond doen, leraren, leren, prediken, uitdragen, uitdrukken, uiten, uitspreken, verkonden, verspreiden, vertolken
aanduiden (ww) :
benoemen, betitelen, karakteriseren, kwalificeren, noemen, omschrijven, uitdrukken, vermelden, verwoorden
weergeven (ww) :
gestalte geven, interpreteren, reproduceren, uitdrukken, vertalen, vertolken, verwoorden
overbrengen (ww) :
kanaliseren, luchten, overdragen, uitdrukken, ventileren, vertalen, vertolken
formuleren (ww) :
bewoorden, inkleden, onder woorden brengen, uitdrukken, verwoorden
uitpersen (ww) :
persen, stampen, uitdrukken, uitknijpen, uitwringen
uitdoven (ww) :
blussen, dompen, doven, smoren, uitdoen, uitdrukken
persen (ww) :
pijnen, uitdrukken, uitknijpen, uitpersen
ventileren (ww) :
spuien, uitdrukken, uiten
tonen (ww) :
uitdrukken

woordverbanden van ‘uitdrukken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanduiden, uitdrukken

Aanduiden — uitdrukken. Door woorden of gebaren een denkbeeld ter kennis van een ander brengen. Bij uitdrukken staat meer het uiting geven van de gedachte op den voorgrond: zijn blik drukte minachting uit. Hij stotterde en kon hierdoor zijne gedachten niet duidelijk uitdrukken, maar slechts aanduiden wat hij gevoelde. Met aanduiden wordt bedoeld het begrip zoover kenbaar maken, dat het met eenige moeite wel te vatten is, al maakt de uitdrukking het niet geheel kenbaar.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
zich uitdrukken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.232.188.89.

debug info: 0.0022 c