uitdrukking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitdrukking (zn) :
dictum, formulering, frase, gezegde, locutie, spreekwijze, uiting, verwoording, zegswijze, zin
uitdrukking (zn) :
blik, expressie, gelaatsuitdrukking, gezichtsuitdrukking, mimiek, trek

als synoniem van een ander trefwoord:

uiting (zn) :
afspiegeling, betoon, betuiging, blijk, demonstratie, expressie, gezegde, openbaarmaking, teken, uitdrukking, uitlating, uitspraak, veropenbaring
blik (zn) :
aanblik, expressie, fysiognomie, fysionomie, gelaatsexpressie, gelaatsuitdrukking, gezicht, gezichtsuitdrukking, oogopslag, uitdrukking
vorm (zn) :
contouren, figuur, gedaante, gestalte, profiel, stal, uitdrukking, uiterlijk, verschijningsvorm, voorkomen
dictum (zn) :
expressie, gezegde, leenspreuk, proverbium, spreekwijze, spreekwoord, spreuk, uitdrukking, zegswijze
woord (zn) :
begrip, formulering, logos, parool, rededeel, term, uitdrukking, uitspraak, verbum
betoon (zn) :
afspiegeling, openbaarmaking, uitdrukking, uiting, uitlating, uitspraak
frase (zn) :
spreekwijze, uitdrukking, volzin, wijze van spreken, zin
gezegde (zn) :
predicaat, spreekwijze, uitdrukking, zegswijze
term (zn) :
begrip, benaming, uitdrukking, woord
mimiek (zn) :
expressie, uitdrukking
expressie (zn) :
gezegde, uitdrukking

woordverbanden van ‘uitdrukking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bewoording, uitdrukking, spreekwijze

Uitdrukking is de uiting van denkbeelden (ik heb mij zeker niet duidelijk genoeg uitgedrukt), ook een bepaald woord, waarvan men zich bedient. Welke uitdrukking hebt gij daar ook weer gebezigd? Voor eene uitdrukking kan soms een enkel woord voldoende zijn, b.v. ja en neen. Gewoonlijk vereischt zij echter eene verzameling van woorden, en, ziende op de woorden, waarin de uitdrukking wordt geuit, noemt men deze dan eene bewoording. Dit woord wordt echter alleen in sommige bepaalde uitdrukkingen gebezigd. In sierlijke bewoordingen. Hij gaf zijne gedachten in de volgende bewoordingen te kennen. Eene spreekwijze is eene vaste, eigenaardige uitdrukking, bij één of meer personen in gebruik: een flikker slaan b.v. voor dansen; een graantje pikken voor een borrel drinken; een uiltje knappen voor een slaapje doen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 356:

bewoording, spreekwijs, uitdrukking, woord

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c