gezegde

als woordenboektrefwoord:

gezegde:
o. (-n), uitdrukking; predicaat.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gezegde (zn) :
predicaat, spreekwijze, uitdrukking, zegswijze
gezegde (zn) :
opmerking, uitlating, uitspraak

als synoniem van een ander trefwoord:

uiting (zn) :
afspiegeling, betoon, betuiging, blijk, demonstratie, expressie, gezegde, openbaarmaking, teken, uitdrukking, uitlating, uitspraak, veropenbaring
dictum (zn) :
expressie, gezegde, leenspreuk, proverbium, spreekwijze, spreekwoord, spreuk, uitdrukking, zegswijze
uitdrukking (zn) :
dictum, formulering, frase, gezegde, locutie, spreekwijze, uiting, verwoording, zegswijze, zin
spreuk (zn) :
adagium, devies, gezegde, motto, sententie, spreekwijze, spreekwoord, zegswijze
opmerking (zn) :
bemerking, constatering, gezegde, nota, waarneming
uitlating (zn) :
gezegde, opmerking, uiting, uitspraak, verklaring
adagium (zn) :
gezegde, proverbium, spreekwoord, zegswijze
expressie (zn) :
gezegde, uitdrukking
uitspraak (zn) :
citaat, gezegde
predicaat (zn) :
gezegde

woordverbanden van ‘gezegde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c