gezegde

als woordenboektrefwoord:

gezegde:
o. (-n), uitdrukking; predicaat.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gezegde (zn) :
uitdrukking, predicaat, zegswijze, spreekwijze
gezegde (zn) :
opmerking, uitspraak, uitlating

als synoniem van een ander trefwoord:

uiting (zn) :
uitspraak, afspiegeling, teken, demonstratie, uitdrukking, gezegde, expressie, blijk, uitlating, betuiging, betoon, veropenbaring, openbaarmaking
dictum (zn) :
uitdrukking, spreuk, gezegde, expressie, spreekwoord, zegswijze, spreekwijze, proverbium, leenspreuk
uitdrukking (zn) :
zin, gezegde, formulering, uiting, zegswijze, frase, verwoording, spreekwijze, locutie, dictum
spreuk (zn) :
gezegde, motto, spreekwoord, zegswijze, devies, adagium, spreekwijze, sententie
opmerking (zn) :
gezegde, waarneming, nota, constatering, bemerking
uitlating (zn) :
opmerking, uitspraak, gezegde, verklaring, uiting
adagium (zn) :
gezegde, spreekwoord, zegswijze, proverbium
expressie (zn) :
uitdrukking, gezegde
uitspraak (zn) :
citaat, gezegde
predicaat (zn) :
gezegde

woordverbanden van ‘gezegde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c