openbaarmaking

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

uiting (zn) :
uitspraak, afspiegeling, teken, demonstratie, uitdrukking, gezegde, expressie, blijk, uitlating, betuiging, betoon, veropenbaring, openbaarmaking
bekendmaking (zn) :
mededeling, kennisgeving, aankondiging, openbaring, verklaring, declaratie, manifestatie, communiqué, uitroeping, openbaarmaking, afkondiging
afkondiging (zn) :
kennisgeving, aankondiging, bekendmaking, verkondiging, proclamatie, uitvaardiging, openbaarmaking
openbaring (zn) :
afspiegeling, ontdekking, onthulling, bekendmaking, revelatie, veropenbaring, openbaarmaking
betoon (zn) :
uitspraak, afspiegeling, uitdrukking, uiting, uitlating, openbaarmaking
manifestatie (zn) :
verschijnsel, verschijning, openbaarmaking
publiciteit (zn) :
openbaarmaking

woordverbanden van ‘openbaarmaking’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c