kennisgeving

als woordenboektrefwoord:

kennisgeving:
v. (-en), bericht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kennisgeving (zn) :
mededeling, communicatie, uitspraak, bericht, opgave, aankondiging, bekendmaking, publicatie, notificatie, verwittiging, opgaaf, afkondiging, aanzegging

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspraak (zn) :
woord, getuigenis, opmerking, opgave, kennisgeving, zeggen, mening, formulering, verklaring, bekendmaking, uiting, uitlating, statement, opgaaf, klankgeving, zegging
bericht (zn) :
nieuws, mededeling, boodschap, melding, kennisgeving, aankondiging, maar, bekendmaking, nieuwtje, tijding, annonce, nieuwstijding, afkondiging, aanzegging, mare
bekendmaking (zn) :
mededeling, kennisgeving, aankondiging, openbaring, verklaring, declaratie, manifestatie, communiqué, uitroeping, openbaarmaking, afkondiging
aankondiging (zn) :
boodschap, mededeling, bericht, kennisgeving, waarschuwing, bekendmaking, verwittiging, communiqué, afkondiging, aanzegging, annunciatie
afkondiging (zn) :
kennisgeving, aankondiging, bekendmaking, verkondiging, proclamatie, uitvaardiging, openbaarmaking
informatie (zn) :
mededeling, bericht, kennisgeving, voorlichting, bekendmaking, info, inlichting, inlichtingen
aanzegging (zn) :
mededeling, bericht, kennisgeving, aankondiging, waarschuwing, notificatie, aanschrijving
aangifte (zn) :
melding, aanmelding, opgave, kennisgeving, declaratie, opgaaf, denunciatie
waarschuwing (zn) :
kennisgeving, aankondiging, verwittiging, naricht, aanzegging
dictum (zn) :
uitspraak, opgave, kennisgeving, bekendmaking, opgaaf
communicatie (zn) :
mededeling, kennisgeving
publicatie (zn) :
kennisgeving, communiqué
advies (zn) :
bericht, kennisgeving

woordverbanden van ‘kennisgeving’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 381:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c