kennisgeving

als woordenboektrefwoord:

kennisgeving:
v. (-en), bericht.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kennisgeving (zn):
aankondiging, aanzegging, afkondiging, bekendmaking, bericht, communicatie, mededeling, notificatie, opgaaf, opgave, publicatie, uitspraak, verwittiging

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspraak (zn) :
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave, opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging
bericht (zn) :
aankondiging, aanzegging, afkondiging, annonce, bekendmaking, boodschap, kennisgeving, maar, mare, mededeling, melding, nieuws, nieuwstijding, nieuwtje, tijding
bekendmaking (zn) :
aankondiging, afkondiging, communiqué, declaratie, kennisgeving, manifestatie, mededeling, openbaarmaking, openbaring, uitroeping, verklaring
aankondiging (zn) :
aanzegging, afkondiging, annunciatie, bekendmaking, bericht, boodschap, communiqué, kennisgeving, mededeling, verwittiging, waarschuwing
afkondiging (zn) :
aankondiging, bekendmaking, kennisgeving, openbaarmaking, proclamatie, uitvaardiging, verkondiging
informatie (zn) :
bericht, bekendmaking, info, inlichting, inlichtingen, mededeling, kennisgeving, voorlichting
aanzegging (zn) :
aankondiging, aanschrijving, bericht, kennisgeving, mededeling, notificatie, waarschuwing
aangifte (zn) :
aanmelding, declaratie, denunciatie, kennisgeving, melding, opgaaf, opgave
waarschuwing (zn) :
aankondiging, aanzegging, kennisgeving, naricht, verwittiging
dictum (zn) :
bekendmaking, kennisgeving, opgaaf, opgave, uitspraak
communicatie (zn) :
kennisgeving, mededeling
publicatie (zn) :
communiqué, kennisgeving
advies (zn) :
bericht, kennisgeving

woordverbanden van ‘kennisgeving’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
maar, mare, gerucht, bericht, naricht, tijding, kondschap, bescheid, kennisgeving, bekendmaking, verslag, verhaal

MAAR, MARE, GERUCHT, BERIGT, NARIGT, TIJDING, KONDSCHAP, BESCHEID, KENNISGEVING, BEKENDMAKING, VERSLAG, VERHAAL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 381.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c