uitspraak

als woordenboektrefwoord:

uitspraak:
v. (...spraken), wijze van uitspreken ; vonnis.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

uitspraak (zn) :
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave, opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging
uitspraak (zn) :
arrest, berechting, beslissing, judicium, oordeel, sententie, uitsluitsel, verdict, veroordeling, vonnis
uitspraak (zn) :
accent, dictie, spraak, tongval
uitspraak (zn) :
citaat, gezegde

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
beslissing (zn) :
bepaling, beschikking, besluit, decisie, determinatie, doorslag, oordeel, oplossing, optie, resolutie, uitslag, uitsluitsel, uitspraak, vaststelling, vonnis
kennisgeving (zn) :
aankondiging, aanzegging, afkondiging, bekendmaking, bericht, communicatie, mededeling, notificatie, opgaaf, opgave, publicatie, uitspraak, verwittiging
uiting (zn) :
afspiegeling, betoon, betuiging, blijk, demonstratie, expressie, gezegde, openbaarmaking, teken, uitdrukking, uitlating, uitspraak, veropenbaring
uitsluitsel (zn) :
bescheid, beslissing, conclusie, explicatie, motivering, opheldering, uitleg, uitlegging, uitspraak, verklaring
besluit (zn) :
beslissing, decisie, decreet, dispositie, resolutie, uitspraak, verordening, vonnis
woord (zn) :
begrip, formulering, logos, parool, rededeel, term, uitdrukking, uitspraak, verbum
betoon (zn) :
afspiegeling, openbaarmaking, uitdrukking, uiting, uitlating, uitspraak
veroordeling (zn) :
condemnatie, schuldigverklaring, straf, uitspraak, vonnis
oordeel (zn) :
arrest, berechting, jurering, uitspraak, vonnis, wijzing
dictum (zn) :
bekendmaking, kennisgeving, opgaaf, opgave, uitspraak
uitlating (zn) :
gezegde, opmerking, uiting, uitspraak, verklaring
verdict (zn) :
eindoordeel, strafvonnis, uitspraak, vonnis
sententie (zn) :
kernspreuk, spreuk, uitspraak, zinspreuk
arrest (zn) :
oordeel, uitspraak, vonnis, wijzing
gezegde (zn) :
opmerking, uitlating, uitspraak
kreet (zn) :
frase, loze kreet, uitspraak
frase (zn) :
kreet, praatje, uitspraak
geleding (zn) :
articulatie, uitspraak
berechting (zn) :
uitspraak, vonnis
judicium (zn) :
uitspraak, vonnis
tongval (zn) :
accent, uitspraak

woordverbanden van ‘uitspraak’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c