certificaat

als woordenboektrefwoord:

certificaat:
o. (...caten), getuigschrift; verklaring; bewijs.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

certificaat (zn) :
bewijs, verklaring, getuigschrift, attest
certificaat (zn) :
bewijsstuk

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
getuigenis, mededeling, bewering, brief, uitspraak, uiteenzetting, zeggen, bewijs, certificaat, declaratie, manifest, eed, uitlating, geloofsbrief, betuiging, belijdenis, depositie, charter, attest, accreditief, attestatie, bescheid
akte (zn) :
stuk, diploma, overeenkomst, document, oorkonde, verbaal, polis, certificaat, protocol, charter, proces-verbaal
bewijs (zn) :
diploma, bon, verklaring, certificaat, getuigschrift, akte, kwitantie, reçu, betoon, attest
getuigschrift (zn) :
getuigenis, diploma, certificaat, referentie, akte, testimonium, attest
bewijsschrift (zn) :
oorkonde, certificaat, referentie, getuigschrift, attest

woordverbanden van ‘certificaat’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c