certificaat

als woordenboektrefwoord:

certificaat:
o. (...caten), getuigschrift; verklaring; bewijs.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

certificaat (zn) :
attest, bewijs, getuigschrift, verklaring
certificaat (zn) :
bewijsstuk

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
akte (zn) :
certificaat, charter, diploma, document, oorkonde, overeenkomst, polis, proces-verbaal, protocol, stuk, verbaal
bewijs (zn) :
akte, attest, betoon, bon, certificaat, diploma, getuigschrift, kwitantie, reçu, verklaring
getuigschrift (zn) :
akte, attest, certificaat, diploma, getuigenis, referentie, testimonium
bewijsschrift (zn) :
attest, certificaat, getuigschrift, oorkonde, referentie

woordverbanden van ‘certificaat’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c