getuigenis

als woordenboektrefwoord:

getuigenis:
o. en v. (-sen), verklaring van een getuige ; bewijsstuk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

getuigenis (zn) :
depositie, getuigenverklaring
getuigenis (zn) :
bewijs, kenmerk, openbaring
getuigenis (zn) :
ontboezeming, verklaring
getuigenis (zn) :
testimonium

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
uitspraak (zn) :
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave, opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging
bewijs (zn) :
argument, bekrachtiging, bewijsgrond, bewijslast, bewijsmateriaal, bewijsstuk, blijk, getuigenis, proef, proeve, staving, teken
kenmerk (zn) :
bewijs, getuigenis, herkenningsteken, kenteken, signatuur, symptoom, teken, waarmerk
getuigschrift (zn) :
akte, attest, certificaat, diploma, getuigenis, referentie, testimonium
attest (zn) :
attestatie, getuigenis, getuigschrift, verklaring
openbaring (zn) :
getuigenis, godsspraak, revelatie
getuige (zn) :
getuigenis, getuigschrift

woordverbanden van ‘getuigenis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c