opheldering

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opheldering (zn) :
adstructie, corollarium, demystificatie, explicatie, illustratie, inlichting, toelichting, uitleg, verduidelijking, verheldering, verklaring
opheldering (zn) :
opklaring

als synoniem van een ander trefwoord:

verklaring (zn) :
commentaar, duiding, exegese, explicatie, interpretatie, motivering, opheldering, reden, rekenschap, toelichting, uitleg, uitlegging, uitsluitsel, verduidelijking
uitleg (zn) :
argumentatie, commentaar, exegese, explicatie, glos, interpretatie, lezing, motivering, opheldering, opvatting, toelichting, uitlegging, uitsluitsel, verklaring
toelichting (zn) :
commentaar, documentatie, illustratie, motivering, opheldering, oppuntstelling, uitleg, verduidelijking, verheldering, verklaring
uitsluitsel (zn) :
bescheid, beslissing, conclusie, explicatie, motivering, opheldering, uitleg, uitlegging, uitspraak, verklaring
inlichting (zn) :
aanwijzing, informatie, onderrichting, opheldering, oriëntatie, toelichting, verklaring, voorlichting
licht (zn) :
inzicht, opheldering, verduidelijking, verlichting
verduidelijking (zn) :
illustratie, opheldering, uitleg, verheldering

woordverbanden van ‘opheldering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c