verklaring

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verklaring (zn):
accreditief, attest, attestatie, belijdenis, bescheid, betuiging, bewering, bewijs, brief, certificaat, charter, declaratie, depositie, eed, getuigenis, geloofsbrief, manifest, mededeling, uiteenzetting, uitlating, uitspraak, zeggen
verklaring (zn):
commentaar, duiding, exegese, explicatie, interpretatie, motivering, opheldering, reden, rekenschap, toelichting, uitleg, uitlegging, uitsluitsel, verduidelijking
verklaring (zn):
aanzegging, bekendmaking, communiqué

als synoniem van een ander trefwoord:

uitspraak (zn) :
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave, opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging
uitleg (zn) :
argumentatie, commentaar, exegese, explicatie, glos, interpretatie, lezing, motivering, opheldering, opvatting, toelichting, uitlegging, uitsluitsel, verklaring
bekendmaking (zn) :
aankondiging, afkondiging, communiqué, declaratie, kennisgeving, manifestatie, mededeling, openbaarmaking, openbaring, uitroeping, verklaring
opheldering (zn) :
adstructie, corollarium, demystificatie, explicatie, illustratie, inlichting, toelichting, uitleg, verduidelijking, verheldering, verklaring
toelichting (zn) :
commentaar, documentatie, illustratie, motivering, opheldering, oppuntstelling, uitleg, verduidelijking, verheldering, verklaring
reden (zn) :
aanleiding, argument, beweeggrond, beweegreden, drijfveer, grond, motief, motivatie, motivering, oorzaak, verklaring
duiding (zn) :
interpretatie, invulling, lezing, opvatting, toelichting, uitleg, uitlegging, verklaring, voorstelling, zingeving
interpretatie (zn) :
duiding, expressie, invulling, lezing, uitleg, uitlegging, verklaring, vertolking, verzinnelijking, voorstelling
uitsluitsel (zn) :
bescheid, beslissing, conclusie, explicatie, motivering, opheldering, uitleg, uitlegging, uitspraak, verklaring
manifest (zn) :
beginselprogramma, beginselverklaring, bekendmaking, intentieverklaring, verdedigingsgeschrift, verklaring
inlichting (zn) :
aanwijzing, informatie, onderrichting, opheldering, oriëntatie, toelichting, verklaring, voorlichting
uiteenzetting (zn) :
analyse, beschouwing, beschrijving, betoog, exposé, ontvouwing, praatje, verklaring, vertoog
bewijs (zn) :
akte, attest, betoon, bon, certificaat, diploma, getuigschrift, kwitantie, reçu, verklaring
charter (zn) :
contract, grondwet, handvest, oorkonde, overeenkomst, statuut, verklaring
commentaar (zn) :
bespreking, reactie, toelichting, uiteenzetting, uitleg, verklaring
exegese (zn) :
bijbelverklaring, uitleg, uitlegkunde, ver klaring, verklaring
motivering (zn) :
argument, bewijsgrond, bewijsvoering, reden, verklaring
attest (zn) :
attestatie, getuigenis, getuigschrift, verklaring
uitlating (zn) :
gezegde, opmerking, uiting, uitspraak, verklaring
certificaat (zn) :
attest, bewijs, getuigschrift, verklaring
attestatie (zn) :
attest, getuigschrift, verklaring
brief (zn) :
bericht, boodschap, verklaring
getuigenis (zn) :
ontboezeming, verklaring

woordverbanden van ‘verklaring’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
een ontlastende verklaring afleggen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.231.109.238.

debug info: 0.0028 c