opvatting

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

opvatting (zn) :
kijk, visie, oordeel, beoordeling, overtuiging, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, beschouwing, optie, begrip, zienswijze, opinie, dunk, convictie, gevoelen, stellingname
opvatting (zn) :
lezing, voorstelling, uitleg, interpretatie, invulling, duiding, uitlegging

als synoniem van een ander trefwoord:

standpunt (zn) :
stelling, bewering, visie, oordeel, houding, overtuiging, opstelling, opvatting, platform, denkbeeld, mening, instelling, gedachte, uitgangspunt, inzicht, perspectief, optie, oogpunt, zienswijze, positie, opinie, gezichtspunt, gezindheid, convictie, gevoelen, ingesteldheid, stellingname
mening (zn) :
kijk, gedacht, inzien, visie, oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, zin, standpunt, idee, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, dunk, convictie, gevoelen, denkwijs, stellingname
begrip (zn) :
voorstelling, opvatting, concept, denkbeeld, verstand, idee, kennis, inzicht, gezichtsveld, bewustzijn, benul, conceptie, blikveld, besef, notie, bevatting, verstajem, bevattingsvermogen
gedachte (zn) :
oordeel, overtuiging, opvatting, standpunt, mening, inzicht, denkwijze, zienswijze, opinie, gezindheid, convictie, denktrant, denkwijs, stellingname, gedachtenwereld, denkwereld
inzicht (zn) :
kijk, visie, onderscheid, overtuiging, opvatting, zin, zicht, verstand, mening, blik, benul, beschouwing, hersens, begrip, besef, notie, erkentenis, doorzicht, prudentie, denkwijs
uitleg (zn) :
lezing, opvatting, verklaring, commentaar, opheldering, interpretatie, toelichting, uitsluitsel, motivering, explicatie, uitlegging, argumentatie, glos, exegese
opinie (zn) :
oordeel, overtuiging, opvatting, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, gezindheid, convictie, gevoelen, stellingname
overtuiging (zn) :
geloof, oordeel, beginsel, opvatting, denkbeeld, standpunt, richting, mening, optie, opinie, gezindheid, convictie, gevoelen
oordeel (zn) :
overtuiging, opvatting, standpunt, mening, inzicht, zienswijze, opinie, discretie, convictie, gevoelen, stellingname
duiding (zn) :
lezing, voorstelling, opvatting, uitleg, verklaring, interpretatie, toelichting, invulling, zingeving, uitlegging
kijk (zn) :
overzicht, visie, oordeel, opvatting, standpunt, idee, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, gezichtspunt
visie (zn) :
kijk, oordeel, opvatting, standpunt, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, optiek, gezichtspunt
zienswijze (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, idee, mening, gedachte, blik, beschouwing, gezichtspunt, gevoelen
bedoeling (zn) :
voornemen, doel, plan, bestemming, opzet, streven, opvatting, wil, oogmerk, intentie, toeleg
gevoelen (zn) :
oordeel, opvatting, standpunt, mening, inzicht, zienswijze, opinie, denkwijs
invulling (zn) :
lezing, voorstelling, opvatting, uitwerking, interpretatie, duiding
gezichtspunt (zn) :
invalshoek, opvatting, standpunt, perspectief, oogpunt, zienswijze
beschouwing (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, blik, zienswijze, gezichtspunt
conceptie (zn) :
voorstelling, opvatting, denkbeeld, idee, gedachte, begrip
denkbeeld (zn) :
voorstelling, opvatting, idee, gedachte, beeld, conceptie
inzien (zn) :
oordeel, opvatting, mening, zienswijze, gevoelen
optie (zn) :
overtuiging, opvatting, voorstel, standpunt
geest (zn) :
opvatting, mening, gedachtegang
dunk (zn) :
opvatting, denkbeeld, mening
denkwijze (zn) :
opvatting, mentaliteit

woordverbanden van ‘opvatting’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c