beschouwing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beschouwing (zn) :
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
beschouwing (zn) :
blik, gezichtspunt, kijk, opvatting, standpunt, visie, zienswijze
beschouwing (zn) :
beoordeling, inschatting
beschouwing (zn) :
bezichtiging

als synoniem van een ander trefwoord:

opvatting (zn) :
begrip, beoordeling, beschouwing, convictie, denkbeeld, denkwijze, dunk, gedachte, geest, gevoelen, inzicht, kijk, mening, oordeel, opinie, optie, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze
overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
inzicht (zn) :
begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
kijk (zn) :
beschouwing, blik, gezichtspunt, idee, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overzicht, standpunt, visie, zienswijze
visie (zn) :
beschouwing, blik, gezichtspunt, inzicht, kijk, mening, oordeel, optiek, opvatting, standpunt, zienswijze
blik (zn) :
beschouwing, gezichtspunt, inzicht, kijk, oog, oogpunt, optiek, standpunt, visie, zienswijs, zienswijze
zienswijze (zn) :
beschouwing, blik, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, idee, kijk, mening, opvatting, standpunt, visie
uiteenzetting (zn) :
analyse, beschouwing, beschrijving, betoog, exposé, ontvouwing, praatje, verklaring, vertoog
bespiegeling (zn) :
beschouwing, contemplatie, gefilosofeer, meditatie, mijmering, overpeinzing, reflectie
denkbeeld (zn) :
beschouwing, denkwijze, mening, overtuiging, convictie, gevoelen, gezindheid
reflectie (zn) :
beschouwing, bezinning, bezwaar, denken, denkwerk, nadenken, overdenking
recensie (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, boekbespreking, kritiek
aanmerking (zn) :
aantekening, bemerking, beschouwing, constatering, opmerking
memorie (zn) :
beschouwing, memorandum, schriftuur, verhandeling
kritiek (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, recensie

woordverbanden van ‘beschouwing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c