beschouwing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beschouwing (zn) :
reflectie, uiteenzetting, overweging, beraad, bespiegeling, overpeinzing, contemplatie, overdenking
beschouwing (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, blik, zienswijze, gezichtspunt
beschouwing (zn) :
beoordeling, inschatting
beschouwing (zn) :
bezichtiging

als synoniem van een ander trefwoord:

opvatting (zn) :
kijk, visie, oordeel, beoordeling, overtuiging, denkbeeld, standpunt, mening, gedachte, inzicht, geest, denkwijze, beschouwing, optie, begrip, zienswijze, opinie, dunk, convictie, gevoelen, stellingname
overleg (zn) :
overweging, beraad, beschouwing, bespreking, dialoog, raadpleging, ruggespraak, deliberatie, overlegging, overdenking, omzichtigheid, gedachtewisseling, beraadslagingen, beraadslaging
inzicht (zn) :
kijk, visie, onderscheid, overtuiging, opvatting, zin, zicht, verstand, mening, blik, benul, beschouwing, hersens, begrip, besef, notie, erkentenis, doorzicht, prudentie, denkwijs
overweging (zn) :
gedachte, overleg, beraad, beschouwing, bedenking, bespiegeling, consideratie, overpeinzing, deliberatie, overlegging, overdenking
kijk (zn) :
overzicht, visie, oordeel, opvatting, standpunt, idee, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, gezichtspunt
visie (zn) :
kijk, oordeel, opvatting, standpunt, mening, inzicht, blik, beschouwing, zienswijze, optiek, gezichtspunt
blik (zn) :
oog, kijk, visie, standpunt, inzicht, beschouwing, oogpunt, zienswijze, optiek, gezichtspunt, zienswijs
zienswijze (zn) :
kijk, visie, opvatting, standpunt, idee, mening, gedachte, blik, beschouwing, gezichtspunt, gevoelen
uiteenzetting (zn) :
beschrijving, analyse, praatje, betoog, verklaring, beschouwing, exposé, ontvouwing, vertoog
bespiegeling (zn) :
meditatie, reflectie, beschouwing, overpeinzing, mijmering, contemplatie, gefilosofeer
denkbeeld (zn) :
overtuiging, mening, denkwijze, beschouwing, gezindheid, convictie, gevoelen
reflectie (zn) :
denken, nadenken, bezwaar, denkwerk, beschouwing, bezinning, overdenking
recensie (zn) :
beoordeling, kritiek, beschouwing, bespreking, boekbespreking
aanmerking (zn) :
opmerking, aantekening, beschouwing, constatering, bemerking
memorie (zn) :
beschouwing, verhandeling, memorandum, schriftuur
kritiek (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, recensie

woordverbanden van ‘beschouwing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c