Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


beschouwing

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beschouwing (zn):
beraad, bespiegeling, contemplatie, overdenking, overpeinzing, overweging, reflectie, uiteenzetting
beschouwing (zn):
blik, gezichtspunt, kijk, opvatting, standpunt, visie, zienswijze
beschouwing (zn):
beoordeling, inschatting
beschouwing (zn):
bezichtiging

als synoniem van een ander trefwoord:

opvatting (zn) :
begrip, beoordeling, beschouwing, convictie, denkbeeld, denkwijze, dunk, gedachte, geest, gevoelen, inzicht, kijk, mening, oordeel, opinie, optie, overtuiging, standpunt, stellingname, visie, zienswijze
overleg (zn) :
beraad, beraadslaging, beraadslagingen, beschouwing, bespreking, deliberatie, dialoog, gedachtewisseling, omzichtigheid, overdenking, overlegging, overweging, raadpleging, ruggespraak
inzicht (zn) :
begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
overweging (zn) :
bedenking, beraad, beschouwing, bespiegeling, consideratie, deliberatie, gedachte, overdenking, overleg, overlegging, overpeinzing
kijk (zn) :
beschouwing, blik, gezichtspunt, idee, inzicht, mening, oordeel, opvatting, overzicht, standpunt, visie, zienswijze
visie (zn) :
beschouwing, blik, gezichtspunt, inzicht, kijk, mening, oordeel, optiek, opvatting, standpunt, zienswijze
blik (zn) :
beschouwing, gezichtspunt, inzicht, kijk, oog, oogpunt, optiek, standpunt, visie, zienswijs, zienswijze
zienswijze (zn) :
beschouwing, blik, gedachte, gevoelen, gezichtspunt, idee, kijk, mening, opvatting, standpunt, visie
uiteenzetting (zn) :
analyse, beschouwing, beschrijving, betoog, exposé, ontvouwing, praatje, verklaring, vertoog
bespiegeling (zn) :
beschouwing, contemplatie, gefilosofeer, meditatie, mijmering, overpeinzing, reflectie
denkbeeld (zn) :
beschouwing, denkwijze, mening, overtuiging, convictie, gevoelen, gezindheid
reflectie (zn) :
beschouwing, bezinning, bezwaar, denken, denkwerk, nadenken, overdenking
recensie (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, boekbespreking, kritiek
aanmerking (zn) :
aantekening, bemerking, beschouwing, constatering, opmerking
memorie (zn) :
beschouwing, memorandum, schriftuur, verhandeling
kritiek (zn) :
beoordeling, beschouwing, bespreking, recensie

woordverbanden van ‘beschouwing’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:
buiten beschouwing gelaten, buiten beschouwing laten, in beschouwing nemen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.003 c