benul

als woordenboektrefwoord:

benul:
o. bevatting, begrip.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

benul (zn) :
begrip, besef, idee, inzicht, notie, verstand

als synoniem van een ander trefwoord:

begrip (zn) :
benul, besef, bevatting, bevattingsvermogen, bewustzijn, blikveld, concept, conceptie, denkbeeld, gezichtsveld, idee, inzicht, kennis, notie, opvatting, verstajem, verstand, voorstelling
verstand (zn) :
begaafdheid, begrip, benul, bevatting, bevattingsvermogen, brein, denkvermogen, geest, geestvermogen, hersens, intellect, intelligentie, inzicht, kruim, notie, ratio, rede, wijsheid, zin
inzicht (zn) :
begrip, benul, beschouwing, besef, blik, denkwijs, doorzicht, erkentenis, hersens, kijk, mening, notie, onderscheid, opvatting, overtuiging, prudentie, verstand, visie, zicht, zin
kennis (zn) :
begrip, bekendheid, benul, bewustheid, doorzicht, gegevens, informatie, medeweten, notie, sjoechem, weten, wetenschap
besef (zn) :
begrip, benul, bewuste, bewustheid, bewustzijn, idee, inzicht, notie, onderkenning
notie (zn) :
benul, besef, inzicht, kennis, verstand
idee (zn) :
begrip, benul, besef, inzicht, notie

woordverbanden van ‘benul’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

benul
onbenul

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c