beeld

als woordenboektrefwoord:

beeld:
o. (-en), afbeelding op papier enz. of van marmer enz.; voorstelling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beeld (zn) :
schets, overzicht, beschrijving, voorstelling, indruk, omschrijving, idee, weergave, tafereel, representatie
beeld (zn) :
plaat, plaatje, snoepje, wolk, liefje, prent, prentje, beeldje
beeld (zn) :
standbeeld, sculptuur, plastiek, beeldhouwwerk
beeld (zn) :
symbool, denkbeeld, beeldspraak, verbeelding
beeld (zn) :
afbeelding, filmbeeld, foto, icoon
beeld (zn) :
imago, image
beeld (zn) :
toonbeeld
beeld (zn) :
evenbeeld

als synoniem van een ander trefwoord:

afbeelding (zn) :
afdruk, plaat, plaatje, voorstelling, weergave, portret, beeld, illustratie, prent, icoon, representatie, beeltenis, afbeeldsel
foto (zn) :
afdruk, plaatje, opname, fotografie, portret, beeld, prent, kiekje, shot, kiek, beeltenis, momentopname
voorstelling (zn) :
concept, denkbeeld, idee, gedachte, beeld, conceptie, interpretatie, begrip, invulling, notie, duiding
karakteristiek (zn) :
schets, beschrijving, kwalificatie, beeld, typering, karakterisering, kenschets, karakterschets
omschrijving (zn) :
bepaling, beschrijving, beeld, definitie, equivalent, parafrase, oppuntstelling, perifrase
indruk (zn) :
gevoel, idee, sensatie, beeld, impressie, suggestie, voorgevoel
denkbeeld (zn) :
voorstelling, opvatting, idee, gedachte, beeld, conceptie
tafereel (zn) :
schilderij, schets, afbeelding, portret, beeld, tableau
symbool (zn) :
beeld, representatie, zinnebeeld, verzinnebeelding
idee (zn) :
voorstelling, indruk, beeld, impressie
plastiek (zn) :
object, beeld, reliëf, beeldhouwwerk
beeldhouwwerk (zn) :
beeld, sculptuur, plastiek
portret (zn) :
beeld, levensschets
overzicht (zn) :
inzicht, beeld
video (zn) :
beeld

woordverbanden van ‘beeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

De zichtbare voorstelling van een persoon of eene zaak. Beeld en afbeelding zijn meer in gebruik dan afbeeldsel en beeltenis; zij worden trouwens ook gebezigd van de voorstelling van iets louter ideaals, die alleen in de gedachten bestaat. Ter onderscheiding van beeld geeft afbeelding bijna uitsluitend de zichtbare voorstelling te kennen. Afbeeldsel wordt altijd ondersteld de nabootsing van iets werkelijk bestaands te wezen en heeft vaak eene min of meer ongunstige bijbeteekenis; het wordt, evenals beeltenis, bij voorkeur gebezigd voor het beeld van een persoon, een portret.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 91:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
bijvoeglijk naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c