beeld

als woordenboektrefwoord:

beeld:
o. (-en), afbeelding op papier enz. of van marmer enz.; voorstelling.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beeld (zn):
beschrijving, idee, indruk, omschrijving, overzicht, representatie, schets, tafereel, voorstelling, weergave
beeld (zn):
beeldje, liefje, plaat, plaatje, prent, prentje, snoepje, wolk
beeld (zn):
beeldhouwwerk, plastiek, sculptuur, standbeeld
beeld (zn):
beeldspraak, denkbeeld, symbool, verbeelding
beeld (zn):
afbeelding, filmbeeld, foto, icoon
beeld (zn):
image, imago
beeld (zn):
toonbeeld
beeld (zn):
evenbeeld

als synoniem van een ander trefwoord:

afbeelding (zn) :
afbeeldsel, afdruk, beeld, beeltenis, icoon, illustratie, plaat, plaatje, portret, prent, representatie, voorstelling, weergave
foto (zn) :
afdruk, beeld, beeltenis, fotografie, kiek, kiekje, momentopname, opname, plaatje, portret, prent, shot
voorstelling (zn) :
beeld, begrip, concept, conceptie, denkbeeld, duiding, gedachte, idee, interpretatie, invulling, notie
karakteristiek (zn) :
beeld, beschrijving, karakterisering, karakterschets, kenschets, kwalificatie, schets, typering
omschrijving (zn) :
beeld, bepaling, beschrijving, definitie, equivalent, oppuntstelling, parafrase, perifrase
indruk (zn) :
beeld, gevoel, idee, impressie, sensatie, suggestie, voorgevoel
denkbeeld (zn) :
beeld, conceptie, gedachte, idee, opvatting, voorstelling
tafereel (zn) :
afbeelding, beeld, portret, schets, schilderij, tableau
symbool (zn) :
beeld, representatie, verzinnebeelding, zinnebeeld
idee (zn) :
beeld, impressie, indruk, voorstelling
plastiek (zn) :
beeld, beeldhouwwerk, object, reliëf
beeldhouwwerk (zn) :
beeld, plastiek, sculptuur
portret (zn) :
beeld, levensschets
overzicht (zn) :
beeld, inzicht
video (zn) :
beeld

woordverbanden van ‘beeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afbeelding, afbeeldsel, beeld, beeltenis, portret

Afbeelding — afbeeldsel — beeld — beeltenis — portret. De zichtbare voorstelling van een persoon of eene zaak. Beeld en afbeelding zijn meer in gebruik dan afbeeldsel en beeltenis; zij worden trouwens ook gebezigd van de voorstelling van iets louter ideaals, die alleen in de gedachten bestaat. Ter onderscheiding van beeld geeft afbeelding bijna uitsluitend de zichtbare voorstelling te kennen. Afbeeldsel wordt altijd ondersteld de nabootsing van iets werkelijk bestaands te wezen en heeft vaak eene min of meer ongunstige bijbeteekenis; het wordt, evenals beeltenis, bij voorkeur gebezigd voor het beeld van een persoon, een portret.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
afbeelding, afbeeldsel, beeld, beeltenis

AFBEELDING, AFBEELDSEL, BEELD, BEELDTENIS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 91.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
negatief beeld, zich een beeld vormen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c