betekenis

als woordenboektrefwoord:

betekenis:
v. (-sen), zin, beduidenis.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

betekenis (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, bruikbaarheid, draagwijdte, gewicht, gewichtigheid, importantie, inhoud, portee, relevantie, significantie, significatie, strekking, waarde, zin, zwaarte
betekenis (zn) :
bedoeling, doel

als synoniem van een ander trefwoord:

inhoud (zn) :
bedoeling, betekenis, boodschap, kerngedachte, leerstof, materie, onderwerp, portee, significatie, stof, strekking, teneur, thema, zin
belang (zn) :
belangrijkheid, betekenis, draagwijdte, ernst, gewicht, gewichtigheid, importantie, relevantie, significantie, waarde, zwaarte
aanzien (zn) :
achtbaarheid, achting, air, betekenis, eer, egard, gewicht, glans, grootheid, hoogachting, hoogheid, invloed, luister, prestige
gewicht (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, betekenis, ernst, gewichtigheid, importantie, invloed, relevantie, significantie, waarde
waarde (zn) :
belang, betekenis, bruikbaarheid, functie, gewicht, gewichtigheid, importantie, merite, nut, significantie
importantie (zn) :
belang, belangrijkheid, betekenis, gewicht, gewichtigheid, relevantie, significantie, waarde, zwaarte
zin (zn) :
bedoeling, bestaansreden, betekenis, doel, inhoud, intentie, nut, opzet, plan, portee, ratio
belangrijkheid (zn) :
belang, betekenis, gewicht, gewichtigheid, importantie, relevantie
doel (zn) :
betekenis, doeleinde, intentie, nut, objectief, opzet, zin
strekking (zn) :
betekenis, draagwijdte, inhoud, portee, tendens
ratio (zn) :
betekenis, beweegreden, grond, strekking
bedoeling (zn) :
betekenis, significatie, strekking, zin
macht (zn) :
autoriteit, belang, betekenis, invloed
dracht (zn) :
betekenis, draagwijdte, portee
relevantie (zn) :
belang, betekenis, gewicht
pointe (zn) :
betekenis, strekking
formaat (zn) :
betekenis, statuur
connotatie (zn) :
betekenis
functie (zn) :
betekenis

woordverbanden van ‘betekenis’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

begrip:
verstand, benul, gedachte, besef, voorstelling, beeld, oordeel, bevatting, betekenis
betekenis:
beduidenis, zin, kracht, gewicht (niet: draagwijdte)
draagwijdte:
betekenis, gewicht
gewicht:
belang, belangrijkheid, betekenis, kracht, invloed, waarde, nut (niet: draagwijdte)
kracht:
betekenis
macht:
bedwang, beheer, heerschappij, beschikking, gezag, invloed, betekenis
verklaring:
betekenis
zin:
betekenis, gedachte, begrip

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

betekenis, zin

Het door een woord of teeken uitgedrukte begrip. Eigenlijk ziet beteekenis meer op de verklaring van het gebruikte teeken, zin op het er aan verbonden begrip, doch in het gebruik wordt er weinig onderscheid tusschen beide woorden gemaakt. Indien men een onderscheid tusschen beteekenis en zin wil aannemen, dan kan men zeggen, dat beteekenis ziet op het begrip, dat het woord volgens zijne afleiding of samenstelling moet uitdrukken, zin op het begrip, dat er in een bepaald geval door het gebruik in gelegd wordt. Door eene aanhoudende verkeerde toepassing kan zelfs de beteekenis van een woord ten slotte gewijzigd worden. Dit is onder andere het geval geweest met het woord berucht, dat eigenlijk iets als algemeen bekend aanduidt, en nog bij de Groot en Vondel in eene goede opvatting, in die van vermaard voorkomt. Ook bij andere zaken dan bij een woord kan van beteekenis en zin gesproken worden. Vraagt men naar de beteekenis van een volzin, dan moet de inhoud met andere woorden juist teruggegeven worden; vraagt men naar den zin ervan, dan veronderstelt men dat er eene verholen gedachte in schuilt.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c