inhoud

als woordenboektrefwoord:

inhoud:
m. (-en), grootte, ruimte ; inhoudsopgave.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inhoud (zn) :
bedoeling, betekenis, boodschap, kerngedachte, leerstof, materie, onderwerp, portee, significatie, stof, strekking, teneur, thema, zin
inhoud (zn) :
afmeting, capaciteit, grootte, hoeveelheid, maat, omvang
inhoud (zn) :
inhoudsopgave, inhoudstafel
inhoud (zn) :
body, vermogen
inhoud (zn) :
volume

als synoniem van een ander trefwoord:

betekenis (zn) :
aanzien, belang, belangrijkheid, bruikbaarheid, draagwijdte, gewicht, gewichtigheid, importantie, inhoud, portee, relevantie, significantie, significatie, strekking, waarde, zin, zwaarte
maat (zn) :
afmeting, dimensie, formaat, gehalte, graad, grootte, hoeveelheid, inhoud, kwantiteit, mate, omvang, slag, uitgebreidheid, verhouding, verhoudingen, proportie
geest (zn) :
aard, animus, denkraam, gezindheid, inhoud, intentie, karakter, sfeer, spirit, stemming, strekking, teneur, toon
thema (zn) :
aangelegenheid, boodschap, gegeven, inhoud, issue, item, kwestie, punt, stof, thematiek, topic, vraag
zin (zn) :
bedoeling, bestaansreden, betekenis, doel, inhoud, intentie, nut, opzet, plan, portee, ratio
grootte (zn) :
afmeting, breedte, dikte, formaat, hoogte, inhoud, lengte, maat, omvang, oppervlakte
stof (zn) :
boodschap, gegeven, inhoud, issue, kwestie, leerstof, materiaal, onderwerp, thema
capaciteit (zn) :
bekwaamheid, geschiktheid, inhoud, kundigheid, vakmanschap
boodschap (zn) :
inhoud, kerngedachte, portee, strekking, tendens
strekking (zn) :
betekenis, draagwijdte, inhoud, portee, tendens
teneur (zn) :
geest, inhoud, strekking
diepte (zn) :
diepgang, inhoud
volume (zn) :
inhoud

woordverbanden van ‘inhoud’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c