kundigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kundigheid (zn):
bedrevenheid, bekwaamheid, capaciteit, ervaring, knapheid, vaardigheid, vakmanschap
kundigheid (zn):
kennis

als synoniem van een ander trefwoord:

bekwaamheid (zn) :
bagage, bedrevenheid, begaafdheid, competentie, deskundigheid, geschiktheid, kennis, kunde, kundigheid, meesterschap, slagvaardigheid, talent, vaardigheid, vakkundigheid, vakmanschap, vermogen
weten (zn) :
bagage, bekendheid, bekwaamheid, cognitie, competentie, kennis, kennisneming, kenvermogen, kundigheid, kunde, medeweten, vertrouwdheid, vermogen, wetenschap
competentie (zn) :
bedrevenheid, bekwaamheid, capaciteiten, deskundigheid, kunde, kundigheid, meesterschap, slagvaardigheid, vakbekwaamheid, vakkundigheid, vakmanschap
deskundigheid (zn) :
bekwaamheid, competentie, expertise, knowhow, kunde, kundigheid, vakbekwaamheid, vakkennis, vakkundigheid
techniek (zn) :
bedrevenheid, geoefendheid, habiliteit, kundigheid, vaardigheid, verworvenheid, vingervlugheid
kennis (zn) :
bagage, bekwaamheid, competentie, ervaring, geleerdheid, kunde, kundigheid, wijsheid
talent (zn) :
aanleg, begaafdheid, bekwaamheid, gave, geschiktheid, kundigheid, predispositie
capaciteit (zn) :
bekwaamheid, geschiktheid, inhoud, kundigheid, vakmanschap
ontwikkeling (zn) :
ervaring, kennis, kundigheid

woordverbanden van ‘kundigheid’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kundigheid
onkundigheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.214.184.223.

debug info: 0.002 c