kundigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kundigheid (zn) :
vaardigheid, vakmanschap, ervaring, bekwaamheid, capaciteit, knapheid, bedrevenheid
kundigheid (zn) :
kennis

als synoniem van een ander trefwoord:

bekwaamheid (zn) :
vaardigheid, vakmanschap, kennis, competentie, bagage, talent, vermogen, kunde, vakkundigheid, slagvaardigheid, meesterschap, kundigheid, geschiktheid, deskundigheid, begaafdheid, bedrevenheid
weten (zn) :
wetenschap, bekendheid, bekwaamheid, kennis, competentie, bagage, vermogen, medeweten, kunde, cognitie, vertrouwdheid, kundigheid, kenvermogen, kennisneming
competentie (zn) :
vakmanschap, bekwaamheid, kunde, vakkundigheid, vakbekwaamheid, slagvaardigheid, meesterschap, kundigheid, deskundigheid, capaciteiten, bedrevenheid
deskundigheid (zn) :
bekwaamheid, competentie, expertise, vakkennis, kunde, knowhow, vakkundigheid, vakbekwaamheid, kundigheid
techniek (zn) :
vaardigheid, vingervlugheid, verworvenheid, kundigheid, habiliteit, geoefendheid, bedrevenheid
kennis (zn) :
ervaring, bekwaamheid, competentie, bagage, wijsheid, kunde, kundigheid, geleerdheid
talent (zn) :
aanleg, gave, bekwaamheid, predispositie, kundigheid, geschiktheid, begaafdheid
capaciteit (zn) :
vakmanschap, bekwaamheid, inhoud, kundigheid, geschiktheid
ontwikkeling (zn) :
ervaring, kennis, kundigheid

woordverbanden van ‘kundigheid’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kundigheid
onkundigheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c