kundigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kundigheid (zn) :
bedrevenheid, bekwaamheid, capaciteit, ervaring, knapheid, vaardigheid, vakmanschap
kundigheid (zn) :
kennis

als synoniem van een ander trefwoord:

bekwaamheid (zn) :
bagage, bedrevenheid, begaafdheid, competentie, deskundigheid, geschiktheid, kennis, kunde, kundigheid, meesterschap, slagvaardigheid, talent, vaardigheid, vakkundigheid, vakmanschap, vermogen
weten (zn) :
bagage, bekendheid, bekwaamheid, cognitie, competentie, kennis, kennisneming, kenvermogen, kundigheid, kunde, medeweten, vertrouwdheid, vermogen, wetenschap
competentie (zn) :
bedrevenheid, bekwaamheid, capaciteiten, deskundigheid, kunde, kundigheid, meesterschap, slagvaardigheid, vakbekwaamheid, vakkundigheid, vakmanschap
deskundigheid (zn) :
bekwaamheid, competentie, expertise, knowhow, kunde, kundigheid, vakbekwaamheid, vakkennis, vakkundigheid
techniek (zn) :
bedrevenheid, geoefendheid, habiliteit, kundigheid, vaardigheid, verworvenheid, vingervlugheid
kennis (zn) :
bagage, bekwaamheid, competentie, ervaring, geleerdheid, kunde, kundigheid, wijsheid
talent (zn) :
aanleg, begaafdheid, bekwaamheid, gave, geschiktheid, kundigheid, predispositie
capaciteit (zn) :
bekwaamheid, geschiktheid, inhoud, kundigheid, vakmanschap
ontwikkeling (zn) :
ervaring, kennis, kundigheid

woordverbanden van ‘kundigheid’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kundigheid
onkundigheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c