ontwikkeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontwikkeling (zn) :
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
ontwikkeling (zn) :
belevenis, evenement, gebeurtenis, verwikkeling, voorval
ontwikkeling (zn) :
ontwerp, totstandkoming, uitvinding, voorbereiding
ontwikkeling (zn) :
ervaring, kennis, kundigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
proces (zn) :
actie, bereidingswijze, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, procedure, receptuur, techniek, verloop, verwerking, werkwijze
vorming (zn) :
formatie, maak, ontwikkeling, oprichting, opvoeding, organisatie, samenstelling, scholing, stichting, vervaardiging
gebeurtenis (zn) :
aangelegenheid, feit, feitelijkheid, gebeuren, gelegenheid, moment, ontwikkeling, voorval, wedervaren
verloop (zn) :
afloop, beloop, evolutie, gang, koers, lijn, loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, proces, toedracht
uitbouw (zn) :
expansie, groei, ontplooiing, ontwikkeling, schaalvergroting, uitbreiding, vergroting
trend (zn) :
geneigdheid, neiging, ontwikkeling, ontwikkelingslijn, stroming, tendens, tendentie
vooruitgang (zn) :
expansie, groei, ontwikkeling, progressie, verbetering, voortgang, vordering
evolutie (zn) :
loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, verandering, verloop
beweging (zn) :
groei, ontwikkeling, verandering, vooruitgang
loop (zn) :
afwikkeling, ontwikkeling, verloop, voortgang
vorming (zn) :
educatie, ontwikkeling, opleiding, opvoeding
vlucht (zn) :
bloei, expansie, ontwikkeling, vooruitgang
beloop (zn) :
gang, ontwikkeling, richting, talud, tracé
bloei (zn) :
groei, ontplooiing, ontwikkeling, vlucht
beschaving (zn) :
civilisatie, cultuur, ontwikkeling
civilisatie (zn) :
beschaving, cultuur, ontwikkeling
ontplooiing (zn) :
bloei, groei, ontwikkeling, wasdom
bevordering (zn) :
ontwikkeling, opbouw, steun

woordverbanden van ‘ontwikkeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0048 c