ontwikkeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontwikkeling (zn):
beloop, beschaving, beweging, bloei, civilisatie, evolutie, gang, geschiedenis, groei, loop, ontplooiing, ontwikkelingsgang, opvoeding, trend, verloop, voortgang, vooruitgang, vorming, wasdom
ontwikkeling (zn):
belevenis, evenement, gebeurtenis, verwikkeling, voorval
ontwikkeling (zn):
ontwerp, totstandkoming, uitvinding, voorbereiding
ontwikkeling (zn):
ervaring, kennis, kundigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
aanwas, groeien, groeiproces, ontplooiing, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, opgroeien, opkomst, rijping, rijpingsproces, stijging, toename, toeneming, uitbreiding, verhoging, vermeerdering, vooruitgang, was, wasdom
gang (zn) :
beloop, beweging, demarche, evolutie, gangetje, koers, loop, ontwikkeling, pas, richting, rijsnelheid, schot, snelheid, stroming, tempo, tred, vaart, vaarsnelheid, vaartje, verloop, voortgang
proces (zn) :
actie, bereidingswijze, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, procedure, receptuur, techniek, verloop, verwerking, werkwijze
vorming (zn) :
formatie, maak, ontwikkeling, oprichting, opvoeding, organisatie, samenstelling, scholing, stichting, vervaardiging
gebeurtenis (zn) :
aangelegenheid, feit, feitelijkheid, gebeuren, gelegenheid, moment, ontwikkeling, voorval, wedervaren
verloop (zn) :
afloop, beloop, evolutie, gang, koers, lijn, loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, proces, toedracht
uitbouw (zn) :
expansie, groei, ontplooiing, ontwikkeling, schaalvergroting, uitbreiding, vergroting
trend (zn) :
geneigdheid, neiging, ontwikkeling, ontwikkelingslijn, stroming, tendens, tendentie
vooruitgang (zn) :
expansie, groei, ontwikkeling, progressie, verbetering, voortgang, vordering
evolutie (zn) :
loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, verandering, verloop
loop (zn) :
afwikkeling, ontwikkeling, verloop, voortgang
beweging (zn) :
groei, ontwikkeling, verandering, vooruitgang
vorming (zn) :
educatie, ontwikkeling, opleiding, opvoeding
vlucht (zn) :
bloei, expansie, ontwikkeling, vooruitgang
beloop (zn) :
gang, ontwikkeling, richting, talud, tracé
bloei (zn) :
groei, ontplooiing, ontwikkeling, vlucht
beschaving (zn) :
civilisatie, cultuur, ontwikkeling
ontplooiing (zn) :
bloei, groei, ontwikkeling, wasdom
civilisatie (zn) :
beschaving, cultuur, ontwikkeling
bevordering (zn) :
ontwikkeling, opbouw, steun

woordverbanden van ‘ontwikkeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.198.244.

debug info: 0.0022 c