ontwikkeling

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontwikkeling (zn) :
voortgang, gang, bloei, vooruitgang, loop, beschaving, evolutie, groei, opvoeding, vorming, beweging, verloop, trend, geschiedenis, beloop, civilisatie, wasdom, ontplooiing, ontwikkelingsgang
ontwikkeling (zn) :
gebeurtenis, voorval, evenement, belevenis, verwikkeling
ontwikkeling (zn) :
uitvinding, ontwerp, voorbereiding, totstandkoming
ontwikkeling (zn) :
ervaring, kennis, kundigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

groei (zn) :
groeien, was, uitbreiding, verhoging, vooruitgang, opgroeien, opkomst, toename, ontwikkeling, stijging, rijping, aanwas, wasdom, rijpingsproces, groeiproces, ontplooiing, vermeerdering, ontwikkelingsgang, toeneming
gang (zn) :
schot, vaart, voortgang, gangetje, koers, loop, evolutie, richting, pas, stroming, ontwikkeling, tempo, beweging, verloop, snelheid, beloop, vaartje, tred, rijsnelheid, vaarsnelheid, demarche
proces (zn) :
verwerking, actie, techniek, ontwikkeling, procedure, werkwijze, verloop, receptuur, ontwikkelingsgang, bereidingswijze
vorming (zn) :
samenstelling, stichting, formatie, organisatie, opvoeding, ontwikkeling, oprichting, scholing, vervaardiging, maak
gebeurtenis (zn) :
gelegenheid, voorval, gebeuren, ontwikkeling, feit, moment, aangelegenheid, wedervaren, feitelijkheid
verloop (zn) :
gang, afloop, koers, loop, evolutie, proces, toedracht, ontwikkeling, lijn, beloop, ontwikkelingsgang
uitbouw (zn) :
uitbreiding, groei, vergroting, ontwikkeling, expansie, schaalvergroting, ontplooiing
trend (zn) :
stroming, ontwikkeling, neiging, tendens, ontwikkelingslijn, geneigdheid, tendentie
vooruitgang (zn) :
voortgang, verbetering, groei, ontwikkeling, vordering, progressie, expansie
evolutie (zn) :
verandering, loop, ontwikkeling, verloop, ontwikkelingsgang
beweging (zn) :
vooruitgang, verandering, groei, ontwikkeling
loop (zn) :
voortgang, ontwikkeling, verloop, afwikkeling
vorming (zn) :
educatie, opleiding, opvoeding, ontwikkeling
vlucht (zn) :
bloei, vooruitgang, ontwikkeling, expansie
beloop (zn) :
gang, richting, ontwikkeling, tracé, talud
bloei (zn) :
groei, ontwikkeling, vlucht, ontplooiing
beschaving (zn) :
cultuur, ontwikkeling, civilisatie
civilisatie (zn) :
cultuur, beschaving, ontwikkeling
ontplooiing (zn) :
bloei, groei, ontwikkeling, wasdom
bevordering (zn) :
opbouw, steun, ontwikkeling

woordverbanden van ‘ontwikkeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c