actie

als woordenboektrefwoord:

actie:
v. (...tiën en -s), werkzaamheid ; aandeel; twist.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

actie (zn) :
persecutie, prosecutie, rechtshandeling, rechtsvervolging, strafvervolging, strafvordering, vervolging
actie (zn) :
daad, handeling, handelswijze, maatregel, optreden, verrichting
actie (zn) :
aandeel, aandeelbewijs, aandeelhoudersbewijs, effect, stuk
actie (zn) :
bedrijf, beweging, proces, werking, werkzaamheid
actie (zn) :
campagne, strijd, veldtocht

als synoniem van een ander trefwoord:

strijd (zn) :
aanvaring, actie, bestrijding, botsing, campagne, collisie, competitie, concurrentie, conflict, conflictsituatie, confrontatie, controverse, duel, geschil, gevecht, handgemeen, kamp, kloppartij, knokpartij, krachtmeting, tweegevecht, tweekamp, vechtpartij, veldslag, oorlog, oorlogshandelingen, slag, struggle, treffen, tweedracht, tweestrijd, twist, verzet, vijandelijkheden, wedstrijd, worsteling, wrijving, zielenstrijd
gevecht (zn) :
aanvaring, actie, bestrijding, botsing, collisie, conflict, conflictsituatie, confrontatie, duel, handgemeen, kamp, kloppartij, knokpartij, matpartij, ontmoeting, ruzie, schermutseling, slag, strijd, treffen, tweegevecht, tweekamp, twist, vechtpartij, veldslag, worsteling
proces (zn) :
actie, bereidingswijze, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, procedure, receptuur, techniek, verloop, verwerking, werkwijze
daad (zn) :
actie, gedraging, handeling, optreden, praktijk, prestatie, streek, verrichting, werk, wapenfeit
handeling (zn) :
act, actie, activiteit, daad, handgreep, manoeuvre, optreden, verrichting, werkzaamheid
werking (zn) :
actie, activiteit, bedrijvigheid, uitvoering, verrichting, werkwijze, werkzaamheid
werkzaamheid (zn) :
actie, activiteit, bedrijf, bedrijvigheid, energie, ijver, vlijt, werk
aandeel (zn) :
aandeelbewijs, aandeelhoudersbewijs, actie, effect
effect (zn) :
aandeel, aandeelbewijs, actie, schuldbrief
beweging (zn) :
actie, dynamiek, manoeuvre, verplaatsing
praktijk (zn) :
actie, daad, gedraging, handeling, streek
zet (zn) :
actie, beweging, daad, manoeuvre, streek
stap (zn) :
actie, demarche, initiatief, maatregel
initiatief (zn) :
aanstichting, actie, instigatie, stap
maatregel (zn) :
actie, regeling, schikking, stap
campagne (zn) :
actie, operatie, strijd
expeditie (zn) :
actie, veldtocht

woordverbanden van ‘actie’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c