actie

als woordenboektrefwoord:

actie:
v. (...tiën en -s), werkzaamheid ; aandeel; twist.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

actie (zn) :
vervolging, prosecutie, strafvordering, strafvervolging, rechtsvervolging, rechtshandeling, persecutie
actie (zn) :
maatregel, daad, optreden, handeling, verrichting, handelswijze
actie (zn) :
stuk, effect, aandeel, aandeelhoudersbewijs, aandeelbewijs
actie (zn) :
bedrijf, werking, proces, werkzaamheid, beweging
actie (zn) :
strijd, veldtocht, campagne

als synoniem van een ander trefwoord:

strijd (zn) :
duel, treffen, oorlog, krachtmeting, veldslag, conflict, slag, wrijving, verzet, worsteling, wedstrijd, tweedracht, actie, twist, confrontatie, concurrentie, gevecht, aanvaring, vechtpartij, knokpartij, botsing, competitie, tweestrijd, kamp, bestrijding, geschil, campagne, tweekamp, controverse, handgemeen, zielenstrijd, tweegevecht, oorlogshandelingen, vijandelijkheden, struggle, kloppartij, conflictsituatie, collisie
gevecht (zn) :
treffen, duel, veldslag, conflict, ontmoeting, slag, worsteling, ruzie, actie, twist, confrontatie, strijd, aanvaring, knokpartij, vechtpartij, botsing, kamp, bestrijding, tweekamp, handgemeen, schermutseling, matpartij, tweegevecht, conflictsituatie, kloppartij, collisie
proces (zn) :
verwerking, actie, techniek, ontwikkeling, procedure, werkwijze, verloop, receptuur, ontwikkelingsgang, bereidingswijze
daad (zn) :
optreden, werk, praktijk, handeling, actie, streek, prestatie, wapenfeit, verrichting, gedraging
handeling (zn) :
daad, optreden, handgreep, activiteit, actie, werkzaamheid, manoeuvre, verrichting, act
werking (zn) :
uitvoering, activiteit, actie, werkwijze, werkzaamheid, bedrijvigheid, verrichting
werkzaamheid (zn) :
werk, activiteit, actie, bedrijf, ijver, energie, vlijt, bedrijvigheid
aandeel (zn) :
effect, actie, aandeelhoudersbewijs, aandeelbewijs
effect (zn) :
actie, aandeel, schuldbrief, aandeelbewijs
beweging (zn) :
actie, verplaatsing, dynamiek, manoeuvre
praktijk (zn) :
daad, handeling, actie, streek, gedraging
zet (zn) :
daad, actie, streek, beweging, manoeuvre
stap (zn) :
maatregel, initiatief, actie, demarche
initiatief (zn) :
actie, stap, aanstichting, instigatie
maatregel (zn) :
actie, stap, regeling, schikking
campagne (zn) :
operatie, actie, strijd
expeditie (zn) :
actie, veldtocht

woordverbanden van ‘actie’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c